Skremmende lav lønnsomhet

Tromsø: - Ser man på investeringsviljen i fiskerinæringen skulle man tro lønnsomheten var j... god.

Kjell Inge Røkke åpnet friskt da han igår holdt foredrag på Fisk 2003 i Tromsø. Røkket snakket om lønnsomheten i norsk fiskerinæring, en næring han har stor forkjærlighet for. – Vi har inngått en samfunnsmessig kontrakt når vi henter ressursene opp av havet uten å betale noe mer enn vanlig selskapsskatt. Derfor påhviler det oss et stort ansvar å forvalte ressursene på en skikkelig måte, sa Røkke. Men for at fiskerinæringen skal bli så lønnsom at den igjen blir attraktiv for investorer er det viktig at rammebetingelsene bedres, la han til. – Jeg mener at fiskeripolitikken i Norge i altfor stor grad har tatt utgangspunkt i disktriktspolitikk på bekostning av lønnsomhet. Resultatet ser vi nå med mange konkurser. Det er rett og slett for stor kapasitet på landsiden, sier han. Look to Iceland Kjell Inge Røkke mener islendingene ligger et par hestehoder foran utviklingen her i landet. Likevel ser han ingen grunn til å kopiere islendingene i ett og alt. – Forutsetningene er forskjellige. Det samme er mulighetene. Derfor blir det feil hvis vi skulle sette i gang å kopiere islendingene, sier han. Samtidig pekte Røkke på det faktum at islendingene høster torsk og skrei jevnt gjennom hele året. I Norge tar vi opp mestepartene av kvantumet i årets første fire måneder. De siste åtte er det lite. – Problemet er at markedet etterspør fersk fisk hele året, sier Kjell Inge Røkke. Han mener optimalisering og effektivisering i alle ledd er en viktig forutsetning for å bedre lønnsomheten. – Gjort på riktig måte er det ingenting i veien for at vi kan bli mer lønnsomme enn kinserne, sa han.

Publisert: 02.12.2003 , 07.00


Siste saker

X