Illustrasjonsfoto rømt oppdrettslaks Foto: Fiskeridirektoratet

Slakteklar fisk på rømmen – Rauma Stamfisk beklager på det sterkeste

Fiskeridirektoratet mottok onsdag 19. juli melding om fangst og observasjoner av rømt oppdrettslaks i Tennfjorden i Møre og Romsdal, og det ble i ettertid oppdaget to hull i nøtene hos Rauma Stamfisk. - Merden er slaktet ut, og vi tror skaden på nøtene skjedde under levering av fisken, sier daglig leder Roger Bekken, som beklager hendelsen på det sterkeste.

Rauma Stamfisk er 100 % eid av Salmar Rauma AS og har nylig hatt en rømming av slakteklar laks, det er enda usikkert hvor mye laks som har rømt, men selskapet anslår dette til å være i verste fall opp mot 2100 laks, som var slakteavviket til selskapet etter levering.

Meldingene direktoratet fikk rapporterte om forholdsvis stor fisk, og aktuelle anlegg i nærheten ble bedt om å inspisere nøtene. Ved inspeksjon har man hos Rauma Stamfisk funnet to mindre hull som kan være årsak til rømmingen. Fiskeridirektoratet har vært på tilsyn hos selskapet, og saken følges opp av Region Midt.

Roger Bekken, daglig leder i Rauma Stamfisk. Foto: Salmar.

Daglig leder Roger Bekken sier til kyst.no at det nok i forbindelse med levering av slaktefisk på Rauma Stamfisk AS sin lokalitet Gjerset i Haram kommune at det har oppstått hull i nøtene deres.

– Vi hadde dykkere inne to dager før vi skulle slakte fisken, hvor nøtene ble inspisert og funnet i orden. Så vi mener det er stor sannsynlighet for at hullene har kommet i forbindelse med levering av slaktefisken, sier Bekken.

Nøyaktig hvor store hullene var vet han ikke, men påpeker at de ikke var så store.

– Hullene ble oppdaget helt nede i spissen av noten. Når du leverer fisken, så løfte du jo fisken opp fra det punktet. Så i selve trenge prosessen har ikke fisken hatt mulighet til å rømme, konstaterer han.

– Beklager rømmingen

Skaden ble oppdaget under en inspeksjon 23.juli etter at selskapet ble kontaktet av Fiskeridirektoratet, med bakgrunn i at de hadde fått tips om fiske av oppdrettslaks i nærområdet.

Han sier det er svært beklagelig at denne hendelsen har oppstått, og opplyser at de skal nå gå grundig gjennom alle rutinene for å hindre at dette skjer igjen.

– Det er tragisk at dette skjer, vi har jo ett ønske om å holde fisken i merdene. 

Fisken på lokaliteten opplyser Bekken var slakteklar og frisk, og hadde ingen sykdommer.

– Såpass stor fisk som dette klarer seg ikke lenge i miljøet, og vi tror maks-tallet for rømmingen var 2100 fisk, påpeker han. 

I en pressemelding melder Rauma Stamfisk AS/Stamfisk at de har hatt en gjennomgang med personell på lokalitet og har hatt god dialog med Fiskeridirektoratet for å kartlegge og begrense eventuelle konsekvenser av hendelsen. Prosedyrene vil bli gjennomgått for å se på forbedringstiltak, og for å forhindre tilsvarende hendelser i fremtiden.

Fiskeridirektoratet ønsker tips

For å få bedre oversikt over omfanget av rømmingen og hvordan fisken sprer seg, ønsker Fiskeridirektoratet å få inn flere tips fra fritidsfiskere og andre som fisker i området.

Publisert: 27.07.2017 , 08.00


Siste saker

X