Slakter fôrplanene til Marine Harvest

Kjøp heller Biomar, lyder anbefalingen fra Norne-analytiker Anders Gjendemsjø.

Henrik Wiedswang Horjen

Ingen forbedring i verken kvalitet eller produksjonspriser, samt tap av ledelesesfokus er ifølge Gjendemsjø de mest sentrale argumentene for hvofor Marine Harvest heller bør satse på å forbedre sine egne produksjonsområder enn å kopiere Cermaqs forretningsmodell.

I en fersk Marine Harvest-rapport kommer Gjendemsjø opp med en rekke argumenter for hvorfor Marine Harvest ikke bør gå videre med planene om etablering av egne fôrvirksomhet.

Artikkelen fortsetter under bildet..

Anders Gjendemsjo Norne Aqkva

LITE LURT: Marine Harvest sine planer om etablering av fôrvirksomhet karakteriseres som lite gunstig av Norne-analytiker Anders M. Gjendemsjø. Selskapet vil hverken forbedre kvalitet eller produksjonspris ved å satse på egen fôrvirksomhet.

Les mer: Marine Harvest vurderer etablering av fôrvirksomhet

Vil ikke overgå andre fôraktører

– Marine Harvest klager ikke over fôrkvaliteten i dag, og vi ser ingen argumenter for at selskapet skal være i stand til å produsere bedre kvalitet enn hva de tre nåværende aktørene er i stand til. Med selskapets begrensede bakgrunn i fôrproduksjon ser vi heller ikke noen argumenter for at de skal kunne produsere fôr billigere enn andre aktørene, skriver Gjendemsjø.

Det vanvittige fokuset ledelsen må ha for å etablere en vellykket fôrvirksomhet er også argumenter som taler i mot selve ideen.

Bør heller fokusere på egen aktivitet

– Per i dag er ikke Marine Harvest best i klassen hva gjelder verken oppdrett eller videreforedling. I stedet for å fokusere på planlegging, hente kapital, bygge og alle mulige logistikk- og oppstatsproblemer vil det være langt smartere for selskapet å heller fokusere på den eksisterende driften der det er flere områder hvor selskapet har forbedringspotensial, skriver Gjendemsjø.

Anbefalingen fra analytikeren lyder heller på å kjøpe Biomar.

– Hvis Marine Harvest er så interessert i å bli med i fôrvirksomheten, kan de heller kjøpe Biomar. Biomar er det minste av de tre store og også den svakeste av de tre hva gjelder kvalitet. Selskapet kunne dernest trenge nye impulser, og for den rette prisen burde selskapet være til salgs, skriver Gjendemsjø.

Publisert: 02.04.2012 , 07.00


Siste saker

X