Slaktes en halv million tonn laks i år

Aldri tidligere har det vært slaktet mer oppdrettslaks i Norge enn i år 2003. For første gang vil kvantumet passere en halv million tonn, men det ligger ikke an til et økt slaktevolum neste år.

Norge kan ikke slakte mer laks til neste år enn dette året. Utsettet av fisk er 8-9 prosent lavere i år enn i forhold til i fjor, og dette burde slå positivt ut på prisene, sier Lars Liabø i Kontali. Samtidig tror han det blir redusert produksjon på Færøyene, i Skottland og Irland. Dermed går utbudet i hele Europa ned. Det er ventet en kraftig vekst i produksjonen av atlantisk laks i Chile, men både i Canada og USA ser det ut til å bli nedgang i slaktevolumet. Siden USA er Chiles hovedmarked, regner en med at Chile er de som vil utnytte dette markedet. Da er det store muligheter for en prisoppgang. Han mener det er grunn til å være optimistisk. Lakseforbruket både i Europa og Russland er gått opp, og hvis forbruket holder seg oppe blir det en prisoppgang, tror han. Liabø tror at 2004 er nødt til å bli bedre enn 2003. Det som har vært vanlig er en prisoppgang før jul, mens januar og februar normalt er rolige måneder.

Publisert: 05.12.2003 , 07.00


Siste saker

X