Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, la først frem deler av veikartet for havbruksnæringen i Norge på Hardangerfjordseminaret. Foto: Magnus Petersen.

Slik blir veikartet fra Norsk Industri

- Fotavtrykket skal ned og eksporten skal opp, er budskapet i Norsk Industris Veikart for vekst i havbruksnæringen.

Norsk Industri skriver at deres visjon er at norsk lakseoppdrett skal være verdens mest effektive og miljøvennlige industrielle produksjon av protein. I veikartet lanserer de en målsetting om at den årlige eksportverdien fra oppdrett skal være 200 milliarder kroner i 2030.

– Skal vi nå dette er det avgjørende at næringen tenker nytt og at det utvikles ny teknologi. Vi må ha en sunn vekst der ekspansjonen ikke går på bekostning av miljø og fiskevelferd, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen da han i dag presenterte veikartet, ifølge en pressemelding.

– Næringen må akseptere at veksten ikke kan skje før utfordringer som lakselus er løst og under kontroll. Næringen må ha en proaktiv tilnærming for å unngå at problemer oppstår, fremfor å bruke store ressurser på å håndtere utfordringene i ettertid. Vi må være føre var, ikke etter snar, sier han.

Lusefrie, rømmingssikre anlegg

I veikartet slår de fast at en nullvisjon for lus, rømming og ressurser er på avveie.

De foreslår å innføre en avgift på lakselus fra 2022, samt at alle anlegg må være lusefrie innen 2027. Videre foreslår organisasjonen at alle oppdrettsanlegg må være rømningssikre innen 2024, og at fisk i de anleggene som ikke kan defineres som rømningssikre må være sporbare.

Norsk Industri mener også myndighetene spiller en viktig rolle gjennom å tilrettelegge for en sunn vekst i næringen. I veikartet peker de på behovet for å forsterke dagens ordning med utviklingstillatelser, økt innsats på forskning og flere frihandelsavtaler.

– I 2050 vil det være tre milliarder flere mennesker på kloden. Det betyr at vi trenger mer mat. Havet utgjør 70 prosent av jordens overflate, mens bare to prosent av maten vi spiser i dag, kommer fra havet. Havet er derfor en løsning for å sikre mer mat til fremtidige generasjoner. Men da må det skje innenfor naturens tåleevne. Veikartet tar inn over seg dette. Vi peker både på retning og tiltak på det som vil redusere fotavtrykket og realisere en sunn vekst i næringen, sier Lier-Hansen.

Publisert: 24.05.2017 , 10.59


Siste saker

X