Morten Vike Grieg Seafood

Slik er kontraktsdekningen hos selskapene

Cermaq er eneste selskap som har sikret seg en betydelig andel av volumene på kontrakt. Grieg er mest utsatt av alle uten dekning nærmest overhodet.

– Ved rapportering av Q4 2011, rapporterte vi om liten eller ingen kontraktsdekning. Det er imidlertid fortsatt vårt mål om å selge en andel av vår produksjon på fastpriskontrakter. Årsaken til at vi ved forrige korsvei ikke hadde inngått særlige kontrakter er ganske enkelt at vi har opplevd de mulige fastpriskontraktsnivåene som kommersielt lite attraktive», skriver konsernsjef Morten Vike i en e-post til Norsk Fiskeoppdrett.

Selskapet skiller seg ut som aktøren som fremfor noen har erfart hva dårlige kontrakter kan innebære. Grieg har fortsatt 13,5 millioner kroner utestående i konkursboet til Ivar Holmefjord. Nedenfor kan du en oversikt over hvordan dekningen er hos de ulike selskapene.

Les hele saken her: Tidenes kontraktstørke i laksenæringen

  Artikkelen fortsetter under bildet..

Morten Vike Grieg Seafood

NADA NULL: Grieg Seafood og konsernsjef Morten Vike har kun en ubetydelig kontraktsdekning i 2012. I andre enden skiller Cermaq seg ut med en dekning på 50 prosent.

 

Lerøy Seafood: Hadde en kontraktsandel på 38 prosent i tredje kvartal. Denne andelen halverte seg i fjerde kvartal, og ligger nå på i underkant av 20 prosents kontraktsdekning. Vil holde en tilsvarende lav dekning i dette kvartalet.

Les mer detaljert om Lerøys kontraktsdekning her: Lerøy holde på lav kontraktsdekning – frykter humpete tredje kvartal

Salmar: Under Q4-presentasjonen i vinter presenterte selskapet at kontraktsdekningen i 2012 vil ligge på 11 prosent. Et stort paradoks med tanke på at selskapet har som uttalt policy å ha en kontraktsdekning på minimum 30 prosent i et tolv måneders rullende volum.

Konsernsjef Yngve Myhre fortalte under Salmars kvartalspresentasjon sist uke at kontraktsklimaet er bedret, spesielt etter sjømatmessen i Brussel der man så at prisene hadde stabilisert seg på et litt høyere nivå enn først fryktet. Men selskapet vil gjennom hele 2012 være i brudd med egne retningslinjer om minimum kontraktsdekning på 30 prosent.

Les mer: – Kontraktsklimaet er bedret

Cermaq: Eneste selskapet som har gått klart motstrøms. Har en kontraktsdekning på 50 prosent med snittpriser på 27 kr/kg i 2012. Omtales som kontraktsvinneren av analytikere og investorer.

Marine Harvest: Har gått vekk fra styrevedtaket som tilsier at selskapet skal ha en kontraktsandel på mellom 22,5 og 50 prosent. Hadde i tredje kvartal 40 prosents kontraktsdekning som sank videre til 20 prosent i fjerde kvartal. Vil etter andre kvartal kun ha en kontraktsdekning på 15 prosent.

Grieg Seafood: «Ved rapportering av Q4 2011, rapporterte vi om liten eller ingen kontraktsdekning. Det er imidlertid fortsatt vårt mål om å selge en andel av vår produksjon på fastpriskontrakter. Årsaken til at vi ved forrige korsvei ikke hadde inngått særlige kontrakter er ganske enkelt at vi har opplevd de mulige fastpriskontraktsnivåene som kommersielt lite attraktive», skriver konsernsjef Morten Vike i en e-post til Norsk Fiskeoppdrett.

Norway Royal Salmon: Hadde akkurat som Grieg Seafood en kontraktsdekningen i årets første kvartal tilnærmet lik null. NRS opplyste i sin kvartalspresentasjon 16. mai at selskapet har sikret 20 prosent av volumet for resten av året, det vil si Q2, Q3 og Q4, på kontrakt, hvorav 30 prosent i tredje kvartal. Dette til en kontraktspris på ca 26 kr/kg.

Publisert: 31.05.2012 , 07.00


Siste saker

X