Illustrasjonsfoto: Rognkjeks fra Ardtoe Marine lab. Foto: Pål Mugaas Jensen.

– Slik steller du rensefisken best

Knut Are Johansen i Marine Harvest Norway AS delte sine erfaringer om røkt og stell av rensefisken på Finnøy, under rensefiskkonferansen på Stord torsdag ettermiddag.

Johansen sa at noen av produksjonsutfordringene de har hatt i 2016, har vært problemer med levering av nok rensefisk.

– Vi fikk ikke fisken nødvendigvis når vi skulle og dette gjorde at vi måtte ty til andre midler. Noe av fisken vi fikk levert hadde også «lumpfish flavivirus» og det gjorde at det døde opptil 100 fisk til dagen. Det gjorde at noe av produksjonen ikke ble som planlagt i fjor, forklarte han.

Knut Are Johansen delte rensefisk erfaringene til Marine Harvest Finnøy. Foto: Therese Soltveit.

Fiskene må møtes 

– Vi må legge til rette for at laks og rensefisk møtes. Laksen skal stille seg opp for rensing, og eksempelvis tareskog stimulerer den til det.

– Å få laksen til å stille seg opp er lettere når laksen er mett, og da er den mer villig til å stille seg opp og beveger seg ikke like mye, la han til.

Fokus for å lykkes med rensefisk mente han består av godt utstyr og motiverte kolleger.

– Det er viktig å hente inspirasjon fra andre oppdrettere som har lykkes i sjø og å dele erfaringer. Det er viktig å ta de ansatte med ut for å se andre som har fått gode resultater, sa han.

Han poengterte at rengjøring av skjul er svært viktig for å unngå at rensefisken spiser såkalt «snaddermat» som hoppekreps, maneter og lignende.

– Det er viktig at man obduserer rensefisken jevnlig og følger med på hva den spiser, slik at man kan se om det blant annet er nødvendig å gjøre en ekstra rengjøring av nøtene. Det er viktig med målrettet arbeid. Du må pirke på renhold. Samtidig er en god kommunikasjon med spylerteamene du leier inn viktig, samtidig som du må ha på plass en god spyleplan.

Han ramser også følgende:

  • Fôr må tilbys i skjul, det er viktig at den får nok fôr slik at lakselusen er snacksen den spiser ekstra av.
  • Rognkjeks må ha god kondisjon og må fôres daglig.
  • Den må ha en god hvileplasss og nok skjul. Det er viktig å jobbe med å forbedre skjul.
  • Jobbe med fôring av rensefisken enda mer, da blir den mer effektiv, og da fa får man mer nytte av fisken.

Avslutningsvis sa han at å få til en god effekt av rensefisken i sjø forutsetter at nok rensefisk kan tilføres merdene ved behov.

Han påpekte at dersom det er behov for rognkjeks utover bestillingen, er det vanskelig å få tak i.

– Det er dessverre få rognkjeksoppdrettere som har en buffer med ledig fisk til salgs. Dette etterspør vi, og skulle gjerne hatt det, sa Johansen.

Publisert: 08.06.2017 , 15.15


Siste saker

X