Sløyesvinnet større enn antatt

Kristiansund: En undersøkelse foretatt av Kontali viser at det reelle sløyesvinnet i gjennomsnitt er på 11 prosent, ikke 10 % som i dag er standarden for omregning. Den ene prosenten kan bety mye penger.

Undersøkelsen ble fremlagt i forbindelse med produktivitetskonferansen som MonAqua avholder i Kristiansund i går og i dag. I et prosjekt finansiert av bla FHL og EFF, har Kontali fått åtte slakteri til å gjøre målinger av vekt på laksen før og etter sløying. Før-vekten er målt i bløgget tilstand. – I vår undersøkelse viste det seg at vi fikk et gjennomsnittelig bløggesvinn på 11,1 prosent, mens den omregningsfaktoren de aller fleste bruker fra sløyd til usløyd i dag er 10, sier Gunn Strandheim i Kontali Analyse. Hun visualiserer betydningen med å ta utgangspunkt i et slakteri som håndterer ca 20.000 tonn fisk årlig. Men den nye omregningsfaktoren får en da en differanse på 200 tonn fisk. Med 20 kroner kiloet blir dette da 4 millioner kroner. Blant de åtte slakteriene som ble undersøkt var det imidlertid store variasjoner. Syv av dem lå mellom 9,64 til 11,45 prosent, mens ett slakteri hadde hele 14,25 prosent sløyesvinn. – Hvorfor en ser denne variasjonen og hvilke faktorer som påvirker sløyesvinnet vet vi ikke så mye om. Denne undersøkelsen gikk i første rekke ut på å finne den reelle verdien. Men vi kunne tenke oss en fase to, der vi ser nærmere på årsakene, sier hun.

Publisert: 05.11.2003 , 11.53


Siste saker

X