Villaks som hopper

Slåss om villaksen

Reguleringene av sjølaksefiske fra 2008 og fem til 2010 har ført til at sjølaksefiske har blitt redusert med 40 prosent, samtidig som elvefiske har økt med 30 prosent. – Skeivfordeling, sier Tomas Sandnes, leder i Norges Grunneier og- sjølaksefiskelag til Dag og Tid.

 Det meldes om historiske mye laks i norske sjøer og elver, men ut av dette får yrkesfiskerne kun lov til å fiske i ni dager. Resten er satt av til sportsfiskerne resten av sommeren skriver Dag og Tid.

– Styresmaktene forvalter ikke, men fordeler ressursene i havet. De tar fra oss yrkesfiskere og gir til sportsfiskerne i elvene, sier Sandes videre til avisen.

Sandnes viser videre til årsaken til at denne fordelingen har blitt som den har blitt.

– Sjøfiske må avgrenses for å skåne truede laksebestander i elvene, heter det. Det er altså bestanden i elver som defineres som truet. Samtidig som vi kystfiskere får fiskeforbud, åpner de for sportsfiske gjennom hele sommeren i elver med dårlige bestander. Forstå det den som kan, sier han oppgitt til Dag og Tid.

– Sportsfiskerne har mer midler til lobbyvirksomhet

– Sjølaksefiske har aldri vært en trussel mot villaksen, ikke engang da en brukte over tusen nøter i havet, fordi sjølaksefiske går for seg på et vidstrakt område. Men hva kan sjøfiskerne gjøre, sier Sandes til avisen. Han føler seg maktesløs overfor styresmaktene, og han mener at staten stjeler verdigrunnlaget for yrkesfiskerne som har gjort laksefiske til en viktig del av kystkulturen gjennom generasjoner. Interesseorganisasjonene til elveeiere og sportsfiskere har større ressurser til å drive lobbyvirksomhet enn det vi har. Det har ført til alt for strenge reguleringer i 2008, og det lider vi under ennå, sier Sandes til Dag og Tid.

Les mer om denne saken og bli med Dag og Tid på tjuvfiske

Publisert: 07.08.2012 , 07.00

Mest lest


Siste saker

X