Ronja Atlantic Sølvtrans

Sølvtrans med beskjeftigelsesgrad på 96 prosent

Kun noen stille juleuker førte til at Sølvtrans oppnådde en beskjeftigelsesgrad på 96 prosent i fjerde kvartal. – Vi er der vi skal være, sier administrerende direktør, Roger Halsebakk.

Henrik Wiedswang Horjen

Sølvtrans hadde i fjerde kvartal 2011 en beskjeftigelsesgrad på 96 prosent for hele flåten, sammenlignet med 93 % i samme periode i fjor.

– Vi lever jo litt i den verden, behovene for båtene våre er uavhengig av lakseprisene. De fleste av båtene våre går på faste kontrakter året gjennom, og vår jobb blir da å holde dem operative hele tiden, sier administrerende direktør i Sølvtrans Holding, Roger Halsebakk..

For vår del er det så enkelt som at fisken må fraktes når smolten er klar til å gå i sjøen og når det er lus så må fisken avluses, og det er klart at i disse sammenhengene har vi en viktig rolle, fortsetter den administrerende direktøren. Artikkelen fortsetter under bildet..

GRUNN TIL Å JUBLE:  Vi er der vi skal være, sier administrerende direktør, Roger Halsebakk. I fjerde kvartal hadde selskapet en beskjeftigelsesgrad på 96 prosent. Selskapets gode trend ser dermed ut til å fortsette. Etter tredje kvartal i 2011 delte selskapet ut bonuser til de ansatte som følge av selskapets gode resultat.

Spesialisert på lukket teknologi

Selskapet har spesialisert seg på lukket teknologi som har en positiv virkning både på miljø, og dyrevelferd. Selskapet har en flåte på 13, hvorav de ti båtene som går på lange kontrakter var i fullt inntektsgivende arbeid i fjerde kvartal, med en beskjeftigelsesgrad på 100 prosent.

 Vi er fornøyd med hvordan utviklingen har forløpt seg, og vi planlegger å fortsette i samme stilen i året som kommer. Vi er fornøyd med oppdekningen vi har, men i periodene med de store toppene rundt smoltutsett og slakt kunne vi godt hatt behov for enda flere båter, sier Halsebakk.

Rolige juleuker trekker ned

De tre fartøyene som i fjerde kvartal opererte i spot markedet oppnådde en samlet beskjeftigelsesgrad på 83 prosent. Båtene hadde en samlet off-hire på 48 dager, hvorav alt skyldes mangel på inntektsgivende oppdrag i siste del av perioden.

 Det som trekker ned er våre tre fartøy som opererer i spotmarkedet. I jule- og romjulsukene er det roligere enn vanlig, og det medførte manglende oppdrag for vår del, sier Halsebakk.

Sølvtrans har hatt en positiv åpning på Oslo Børs i 2012. Første børsdag i det nye året gikk selskapet frem 3,2 prosent.

Publisert: 04.01.2012 , 07.00


Siste saker

X