Sølvtrans utvider flåten og posisjonerer seg for vekst

Sølvtrans bygger en ny brønnbåt, og har i tillegg opsjon på ytterligere to fartøy.

Sølvtrans har inngått kontrakt om bygging av en ny brønnbåt på 3200 m3 med det spanske verftet Astilleros Zamakona. Båten skal leveres tidlig i 2014, og er et søsterfartøy til Ronja Polaris som er under bygging ved samme verft. I tillegg har selskapet opsjon på ytterligere to skip med levering i henholdsvis andre halvår 2014 og første halvår 2015.

Investeringen, som er på rundt 250 millioner kroner per fartøy, planlegges finansiert i en kombinasjon av egenfinansiering og banklån.

De nye fartøyene skal bygges i henhold til de samme spesifikasjonene som Ronja Polaris og vil dermed ha svært høy standard på teknologi og miljøvennlige løsninger.

-Vi opplever en stadig økende ubalanse i markedet for brønnbåttjenester. Kombinasjonen av nye konsesjoner, en videre konsolidering blant oppdrettsselskapene, og stadig strengere krav til oppdrettsnæringen, har resultert i høy etterspørsel etter moderne tonnasje. Nybyggingen er et direkte svar på denne utviklingen, og de to opsjonene er viktige ledd i selskapets strategi for fornyelse og utvidelse av flåten, sier administrerende direktør Roger Halsebakk.

Valget av Zamakona som leverandør er basert på de gode erfaringene Sølvtrans har fra den pågående byggingen av Ronja Polaris.

Opsjonen på ytterligere to fartøy kan utøves frem til sommeren 2013. Kontrakten er inngått med forbehold om at finansiering kommer på plass.

Publisert: 21.12.2012 , 09.26


Siste saker

X