Småpenger og lite nytt

- Regjeringas forslag til Statsbudsjett inneholder lite nytt for fiskeri- og havbrukssektoren. ? Framtidig kronekurs og markedsadgang for norsk sjømat i utlandet, blir bestemmende.

Det er administrerende direktør i Fisker- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL), Geir Andreassen, som sier dette i en kommentar til statsbudsjettet. Han påpeker blan annet regjeringens forslag om at det settes av 40 millioner kroner til et marint innovasjonsprogram. – En styrking av dette området er viktig og noe vi har etterspurt i lang tid. I virkeligheten er det bare 30 millioner friske kroner. – Det er vanskelig å se på dette som noen satsing av betydning, sier Andreassen. Markedsforskning og trygg sjømat Norge er blant verdens fremste produsenter av sjømat og 95 % av sjømaten går til eksport. Derfor er det selvsagt positivt at det nå tas det orde for forskning rettet mot markedet. – I forhold til de utfordringer vi står over for er det heller ikke på dette området snakk om noen satsing av betydning, sier Andreassen. At Nasjonalt institutt for ernærings og sjømatforskning (NIFES) skal få en økning på 3 millioner kroner til forskning på fremmedstoffer i sjømat, er svært viktig for norsk sjømatnæring. Med stadig større fokus på ren mat, er det avgjørende at staten bidrar tungt til forskning og uavhengig dokumentasjon, og da er det grunn til å tro at den foreslåtte økningen på 3 millioner kroner ikke er nok, sier Andreassen. I regjeringas forslag til Statsbudsjett skal deler av FoU-innsatsen rettes inn mot den etablerte næringen. Det er viktig. Etablerte bedrifter er bærebjelker også for å utvikle ny virksomhet og det er positivt at dette er hensyntatt i budsjettet. – Det er positivt at det nå også skal settes av penger til utvikling av vaksine mot lakselus. Norsk laksenæring har nå kommet så langt i sitt arbeid med å få kontroll over lakselusproblemene at vaksine nå er det opplagte neste skritt i dette arbeidet, sier han. Forventinger til den nye regjeringa FHL har uttrykt klare forventninger til den nye regjeringas arbeid i fiskeri- og havbrukspolitikken. – På bakgrunn av Soria Moria- erklæringa som ble lagt fram i går, har vi stor tro på at den nye regjeringa vil være mer offensiv, enn det dette forslaget til statsbudsjett bærer bud om. – Det betyr større satsing på forskning og innovasjon, samt satsing på kompetanse og rekruttering. Og ikke minst satsing på arbeidet for å sikre reine og gode sjø og havområder. –Utfordringa blir da å greie dette godt, uten å tape av syne viktigheten av en stabil kronekurs og et offensivt arbeid for å sikre markedsadgang og ressurskontroll for å sikre arbeidsplassene i Norge, sier Geir Andreassen.

Publisert: 14.10.2005 , 14.37


Siste saker

X