Administrerende direktør David Wright. Photo: PanLogica.

Smart Intelligent Software for maksimal profitt

I robotens tidsalder har PanLogica utviklet det industriledende optimaliseringsverktøyet Neptune. Vi møtte firmaet fra landet ‘Down Under’ på Aqua Nor, og forhørte oss om hvordan de bruker kunstig intelligens og automasjon til å optimalisere et oppdrettsanleggs produksjonssyklus.

– Det som gjør Neptune unikt, er måten vi tar i bruk hele verdikjeden. Vårt mål er det samme som for kunden, å oppnå økt profitt. Vi ønsker å skape finansiell vekst, og det er nettopp dette vi kan optimalisere for dere, sier David Wright til kyst.no.

Programvaren de har utviklet er en fleksibel produksjonsplanbygger, som reduserer risikoen tilknyttet manuell bygging av planer og raskt finner best mulig løsning for individuelle anlegg. Ved å kontinuerlig optimalisere prosesser hvor det kreves at det tas en rekke beslutninger, kan feil og usikkerheter lettere elimineres. Dette gjelder alle typer beslutninger, fra investering og salg, til tidspunkt for slakting av fisken.

Ved å utføre regelmessige beregninger for å finne best mulig løsning for produksjonsprosessen, mener han ny teknologi og forandringer lett bli en del av planleggingen.

Utnytter kunstig intelligens og big data

Big data har dukket opp som trendord de siste årene, og det har også satt spor i Norges marine bransje. Optimaliseringsverktøyet vil hente ut data fra biologi, økonomi og produksjon, og bruker dette til å forutsi det de mener er den beste løsningen.

David Wright er CEO i selskapet og forteller videre at arbeidet har tatt lang tid. Han har bakgrunn fra datavitenskap og har selv dedikert over 10 år til programvaren. Da er det ekstra gøy å få ferdigstilt et produkt som en av de største aktørene innen norsk fiskeoppdrett velger å ta i bruk, nemlig Marine Harvest.

Som en kommentar på samarbeidet med Marine Harvest, opplyser han til kyst.no at det har gått bra og at Marine Harvest er et fimra han selv mener er fullt av intelligente og ressurssterke personer. Han er selvfølgelig også glad for at kunden er fornøyd.  Arnt Mjøen, IT-sjef for Marine Harvest, har selv sagt at profitt er en kjerneverdi for Marine Harvest Norge, og at Neptune er en kjernedel i planleggingsprosessen.

– Brukerområdet for Neptune er stort og programmet er veldig fleksibelt. Det kan brukes for alle fiskearter, sier Wright.

Ved å samarbeide med oppdrettsaktører over hele verden har de gang på gang bevist at verktøyet kan gi til over 10 % økning i profitt og utnyttelse av eiendeler, uten å måtte søke om flere lisenser fra myndighetene. Wright har selv full tro på at kunstig intelligens og automasjon vil være avgjørende for fremtidens fiskeoppdrett.

– Det er jo nettopp fremtiden vi ønsker å forutse.

Aldri slutt å konkurrere med dere selv

Wright håper at tiden på Aqua Nor vil gi han og PanLogica økt samarbeid med bedrifter i Norge, ettersom det har fungert såpass godt til nå.

Samtidig lurer kyst.no på om det er noe han synes Norge kan bli bedre til? Ikke slutt å konkurrere, var svaret han ga oss.

Publisert: 18.08.2017 , 11.30


Siste saker

X