Forsøk med snorkelmerd

– Snorkelmerd kan bli en viktig driftsform i næringen

Laksemerder med snorkel har gitt oppsiktsvekkende god beskyttelse mot lakselus. Frode Oppedal ved Havforskningsinstituttet tror snorkelmerder kan bli viktige for næringen i tiden som kommer.
Oppedal Frode
Frode Oppedal tror snorkelmerder kan bli viktig for oppdrettsnæringen i tiden som kommer. Foto: Havforskningsinstituttet.

Torsdag forrige uke meldte Havforskningsinstituttet at de foreløpige resultatene med snorkelmerd var svært oppløftende. Frode Oppedal ved Havforskningsinstituttet er overrasket over hvor positive resultater man har sett ved metoden så langt. Han tror snorkelmerder kan bli en viktig driftsform i næringen i tiden som kommer.

– Resultatene var langt bedre enn det vi hadde våget å håpe på. På sikt kan snorkelmerd bli en viktig luseforebyggende driftsform i oppdrettsnæringen, sier han.

Les også: Bruk av snorkel gir mindre lus

Kan bli enda bedre

Det er fremdeles noen barnesykdommer ved metoden. Blant annet vokste den lille laksen i snorkelmerdene dårligere enn laksen i kontrollmerdene. Oppedal sier det trolig skyldes at fisken i snorkelmerden ikke fikk nok fôr etter hvert som alger og lignende tettet igjen nottaket (begroing). I oppfølgende forsøk i vinter vokste mellomstor laks like bra som kontrollfisk. Imidlertid hadde laksen i snorkelmerden noe mer snuteskader og det så ikke ut til at all fisken hadde fylt svømmeblæren tilstrekkelig.

– Vi må gå noen runder med snorkelen før den fungerer optimalt. Det gjelder både teknologien og hvordan den best kommer til sin rett i merdene. Tilstrekkelig fôrkontroll, for eksempel gjennom undervannsfôring, kan sikre lik vekst hos laksen som lever i snorkelmerd. Trolig er det også stor forskjell på hvor lang tid ulike grupper og størrelser av laks trenger for å lære seg å bruke snorkelen. Videre undersøkelser vil kunne gi svar på disse spørsmålene, sier Oppedal.

Illustrasjon av snorkelmerd
Illustrasjon av hvordan en snorkelmerd fungerer. Foto: Lusedata

Publisert: 18.06.2013 , 14.04


Siste saker

X