SNT vurderer kvikksølv i hvalkjøtt

Hvalkjøtt kan - i likhet med fisk - inneholde varierende mengder kvikksølv. Eksperter i SNTs vitenskapelige komité skal vurdere eventuell helserisiko ved å spise hvalkjøtt mandag 12. mai. SNT vil på bakgrunn av risikovurderingen vurdere å gi kostholdsråd til visse grupper av befolkningen.

Per dags dato gir SNT kostholdsråd på grunn av kvikksølv i fiskeslagene abbor, gjedde, ørret og røye – når disse er over en viss størrelse. SNT gir også kostholdsråd til gravide på grunn av kvikksølv i fiskeslagene hai, sverdfisk, skater og fersk tunfisk. Det finnes ingen grenseverdier for kvikksølv i hval i Norge i dag. Som et ledd i kartleggingen av miljøgifter, ble det i forrige fangstsesong – i samarbeid med hvalfangerne – tatt ut prøver av hvalkjøtt for analyse av kvikksølv. Rapporten med resultatene var klar i februar. Resultatene skal risikovurderes av eksperter i SNTs vitenskapelige komité neste uke. På bakgrunn av disse vurderingene vil SNT ta stilling til om det skal gis kostholdsråd for visse grupper av befolkningen. Det har ikke vært snakk om å sette noen grenseverdier for kvikksølv i hvalkjøtt. Kvikksølv Kvikksølv er et svært giftig tungmetall som kan påvirke nervesystemet. Fosterets hjerne er det organet som er mest følsomt for metylkvikksølv. Nye studier har vist at det er en sammenheng mellom inntak av metylkvikksølv fra sjømat og forstyrrelser i utviklingen av nervesystemet på fosterstadiet. Hos de berørte barna er det påvist dårligere konsentrasjonsevne, forsinket språkutvikling og dårligere finmotorikk. De tidligste effektene hos voksne mennesker er prikking og stikking i hender og føtter. Dioksiner og PCB i hvalspekk Urenset hvalspekk til matproduksjon i Norge er ikke tilrådelig på grunn av spekkets innhold av dioksiner og PCB. Dette fremgår av en risikovurdering SNTs vitenskapelige komité tidligere har gjort. Etter det SNT kjenner til er ikke hvalspekk vanlig i norsk kosthold i dag. Skulle dette imidlertid bli aktuelt, må spekket renses tilstrekkelig for miljøgifter før det eventuelt introduseres som næringsmiddel eller ingrediens i næringsmidler på det norske markedet

Publisert: 09.05.2003 , 09.23


Siste saker

X