Laks som hopper i merd. Illustrasjonsfoto.

Snudde negativt resultat til positivt

Helgeland-oppdretteren Kobbvåglaks AS doblet omsetningen i 2016, og tredoblet driftsresultatet.

Kobbvåglaks AS fra Herøy har levert gode resultater fra sine to konsesjoner i 2016.

Selskapet kan vise til en solid omsetningsvekst på nær 92 millioner kroner fra 88,9 millioner i 2015 til 180,8 millioner kroner i 2016.

Tredoblet driftsresultat

Nøkkeltall for 2015 og 2016 for oppdrettselskapet Kobbvåglaks AS.

Driftsresultatet til selskapet ble tredoblet, og endte på 96,2 millioner kroner, mot 31,6 millioner i 2015.

Etter styrets oppfatning er framtidsutsiktene for selskapet gode, på bakgrunn av de priser som er på selskapets produkter.

Selskapet har et overskudd på 72,6 millioner, der de tar 20 millioner i utbytte og den resterende summen på 52,6 millioner overføres til annen egenkapital.

Kobbvåglaks er en av fire oppdrettere som har investert i serviceselskapet Hydro Fish Care. Les saken her: Spleiset på Hydrolicer og dannet nytt selskap

Det har ikke lykkes kyst.no å komme i kontakt med Gunnar Mikalsen, daglig leder og styreleder i selskapet.

  • Selskapet har lokaler i Herøy i Nordland.
  • Selskapet har i 2016 sysselsatt seks mannlige ansatte, og har per dags dato ingen kvinnelige ansatte.

Publisert: 21.07.2017 , 11.14


Siste saker

X