Joar André Vasstein kommer fra Harøya, en øy utenfor Ålesund og er dermed vant med sjø og havbruk. Foto: Privat.

Søker tillatelse for taredyrking på over 100 dekar

Selskapet Seaforest bestående av de unge paret Joar André Vasstein og Renate Bøe, har store planer om tareoppdrett. De ønsker også å dyrke flere ulike arter.

Joar André Vasstein er en av flere entreprenører langs kysten som har planer om å starte med dyrking av tare. Etter at jobben i Nordsjøen vart borte funderte han en stund på hva han skulle ta seg til. Han har alltid drømt om å starte for seg selv, og etter å ha lest om dyrking av makroalgar på nettet og hentet inn informasjon av ulike aktører ble han sikker i sin sak. Tanken om å starte opp med dyrking av makroalger fikk han i november i fjor, da visste han ingenting om tare, ifølge algenytt.no.

Sammen med samboeren Renate Bøe, har de etablert selskapet Seaforest AS. Bøe har bachelor i Biomarin Innovasjon og tar for tiden en Mastergrad i Marin Kystutvikling, samt er styreleder i selskapet.

Søknad om tillatelse til å produsere tare over 100 dekar er innsendt, men i begynnelsen skal de dyrke 10 dekar. Vasstein har også har vært på besøk hos Seaweed AS på Værlandet og fått mange gode råd, og Hortimare skal levere kimplanter. Morplante fra sukkertare er sendt til Hortimare, og Vasstein jakter nå på et godt eksemplar av butare som han vil sende til Hortimare.

Asia mener de er et spennende marked i fremtiden, og mens de venter på svar på konsesjonssøknaden jobber de med markedet. I første omgang tenker de fersk og fryst tare, og kanskje tørka på sikt.

– Vi vil oppsøke restauranter på Sunnmøre, for å starte med å selge inn produktene, og en tur til Japan for å treffe aktuelle kunder står på agendaen.

For at næringen skal lykkes i Norge mener Vasstein at nøkkelen er samarbeid.

– En må samarbeide om markedet, ikke holde ting hemmelig, dele på kunnskap og danne gode nettverk der en kan kontakte hverandre. Effektivisering av høsting, samt få til ein miljøvennlig og billig drift blir viktige faktorer for å få til en god næring.

Publisert: 06.06.2017 , 08.00


Siste saker

X