Janne Sollie, Direktoratet for naturforvaltning

Sollie er fast bestemt på å fjerne Gyro med rotenon

Vårt mål er fortsatt at lakseparasitten Gyrodactylus salaris skal utryddes i Norge, slår Direktoratet for naturforvaltning fast. Dette gjelder også for Drammenselva.

I den senere tid er det startet en debatt om hvordan Norge skal bekjempe lakseparasitten fremover. Flere har hevdet at det trengs alternative metoder mot Gyrodactylus salaris. Miljøforvaltningens og regjeringens strategi ligger likevel fast.

– Vi fastholder at målet er å fjerne parasitten fra alle vassdrag der det er mulig. Vi er allerede på god vei til å nå målet. Kampen mot parasitten er ressurskrevende, men må og skal vinnes, sier Janne Sollie, direktør i Direktoratet for naturforvaltning (DN), i en pressemelding.

Les også: En halv milliard skattekroner er brukt for å bli kvitt Gyrodactilus

Rotenonbehandling virker

Hittil er rotenon den eneste metoden man med sikkerhet kan si har klart å utrydde parasitten. Det finnes eksempler på mislykkede behandlinger, men etter en stadig videreutvikling og utprøving av bekjempelse ved hjelp av rotenon, har Mattilsynet til nå kunnet friskmelde 20 elver for parasitten. I 14 elver venter vi på friskmelding etter rotenonbehandling, mens 14 elver fortsatt er infisert.

– Dette viser at den utryddelsesstrategien som er valgt virker. Parasitten er fjernet fra en rekke vassdrag. Fisk fra vassdragene er tatt vare på i genbank under behandlingen, og er satt tilbake i elva etter at den er friskmeldt, sier DN-direktøren.

Parallelt med rotenonbehandling, har det blitt arbeidet med utvikling av alternative metoder. Resultatet av førsøket på å utrydde parasitten med surt aluminium i Lærdalselvi vil være klart seinest i 2017.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Fryktet parasitt: Gyrodactilus Salaris har nærmest utryddet laksen i 48 norske vassdrag.
Foto: Wikipedia

 Planlegger behandling i Driva og Drammenselva

I Driva planlegges det bygging av en fiskesperre for å redusere utbredelsen av parasitten. En slik sperre vil redusere området hvor parasitten senere må fjernes ved hjelp av kjemisk behandling. Også faren for smitte til andre vassdrag reduseres. Dette anses fremdeles for å være den beste strategien med gode utsikter for å lykkes.

Drammenselva er et eksempel på et vassdrag, hvor det med dagens metoder, kan være spesielt utfordrende å fjerne parasitten. Det er foreløpig ikke utredet hva som skal til for å få den bort fra vassdraget. Mattilsynet har begynt arbeidet med å bedre kunnskapen om parasittens utbredelsesområde i Drammensregionen. DN vil starte med et bredt utgangspunkt, og ønsker å etablere en ekspertgruppe for å se på hva som skal til for å bekjempe Gyrodactylus salaris i regionen.

– Per i dag er ingen infiserte vassdrag avskrevet med hensyn til å fjerne parasitten, heller ikke Drammenselva, sier DN-direktøren.

Les mer hos Direktorat for Naturforvaltning

Publisert: 25.04.2013 , 08.47


Siste saker

X