Soneforskrift i Hordaland og Rogaland er opphevet

Soneforskrift for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i Hordaland og Rogaland er opphevet, melder Mattilsynet.

I tråd med tidligere informasjon og høring av forslag til opphevelse, har Mattilsynet  opphevet forskrift 14. juli 2010 nr 1123 om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg i kommunene Os, Samnanger, Fusa, Tysnes, Austevoll, Kvinnherad, Jondal, Kvam, Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Vindafjord og Etne kommuner, Hordaland og Rogaland.

Forskriften oppheves med virkning fra 1 juli 2017.

Dette innebærer at fra 2 juli gjelder forskrift 5. desember 2012 nr 1140 om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg for de områdene der en til nå har forholdt seg til soneforskriftens bestemmelser.

For nærmere bakgrunnsinformasjon om saken, se forskrift 30. juni 2017 om opphevelse av soneforskrift og høringsbrev.

Se også regelverksprosessen forslag om opphevelse av soneforskrift for å forebygge og bekjempe lakselus i Hordaland og Rogaland

Publisert: 03.07.2017 , 08.22


Siste saker

X