Vidar Myhre, daglig leder i Spillfree sier de nå driver uttestinger av nyutviklet fôringsverktøy for havbruk. Foto: Privat.

Spillfree utvikler nytt fôringsverktøy for havbruk

Vidar Myhre, daglig leder og gründer av Spillfree, sier de har som formål å lage verktøy for bedre fôring av fisken. De har nå et nytt fôringsverktøy under uttesting hos oppdretter og flere andre produkter under utvikling.

Spillfree ble etablert i 2016 som utstyrsleverandør til havbruksnæringen.

– Historisk er det hvor god man er til å fôre som har størst betydning for resultatet til oppdretterne. God fôring fører til lav fôrfaktor og god tilvekst. Per i dag har vi produktet «Spillfree fôring» til uttesting hos Firda Seafood og resultatet er positivt, Dette er et beslutningsstøtte-verktøy for fôringsoperatørene, og har vært i bruk hos oppdretteren siden midten av mai, forteller daglig leder Vidar Myhre til kyst.no.

Han påpeker at de har et lite stykke igjen på det tekniske området for å få til et kommersielt produkt.

– Men, vi kommer dit, og er overbevist om at dette vil bli et svært nyttig verktøy for oppdretterne.

Sulteplanlegger

Myhre opplyser at de også har et nytt produkt under prosjektering, som de har gitt navnet «Spillfree-Sulteplanleggeren».

– Dette er en løsning for oppdretterne til å planlegge avslutningen av fôringen i forkant av håndteringer av fisken. Dette verktøyet gjør det mulig å planlegge slik at oppdretteren følger sin sultestrategi presist.

– For kort sultetid kan medføre dårlig fiskevelferd, for lang sultetid er utrolig kostbart. Hyppige behandlinger av fisken, mange merder og ikke minst mange plutselige endringer gjør at oppdretteren trenger et verktøy for å planlegge og kunne ta best mulig beslutninger når planene endres.

Systemet er i sanntid, og koblet mot fôringsanlegget slik at oppdretteren får alarm når en merd skal settes på sult.

Vil utvide innen kort tid

Myhre forteller at han er per dags dato den eneste fulltidsansatte i selskapet. I tillegg har han fått på plass en arbeidsgruppe bestående av ytterligere fire personer, som jobber deltid for selskapet.

Disse fire er Olav Jamtøy (økonom med 40 års erfaring fra oppdrettsnæringen, utviklet superior som senere ble fishtalk, som er det produksjons-styringsverktøyet som de fleste oppdrettere bruker i dag), Halvor Celius (biolog, marked, styreleder), Snorre Meland (IT ingeniør, ekspert på system arkitektur) og tilslutt Aasmund Frøseth (IT ingeniør og forretningsutvikler).

– Vi har finansieringen på plass til å utvide driften innen kort tid. Videre så har vi et samarbeid med Firda Seafood, Bjørøya Fiskeoppdrett og Måsøval Fiskeoppdrett, i tillegg til NTNU ved Professor Jørn Vatn og ikke minst Innovasjon Norge, forteller Spillfree-sjefen.

Lang fartstid i næringen

Selv om selskapet er ganske nytt har Myhre lang erfaring innenfor havbruksnæringen. Han har en master fra NTNU i Akvakultur fra 1998, og han har tidligere jobbet i Nutreco 1998-2000 som prosjektkoordinator på et forsøksanlegg.

– Deretter tok jeg et sidehopp til legemiddelbransjen, før jeg i 2003 begynte i Marine Harvest. Først 5,5 år som driftsleder på Jøa i Nord Trøndelag, deretter i regions administrasjon i forskjellige mellom lederstillinger innen rensefisk, fôring og kvalitet, legger han til.

Myhre sier han gjennom hele sitt virke vært fasinert av fôring.

– Jeg har fôret mye selv og ikke minst har jeg pratet med mange fôringsoperatører.

Myhre sluttet i Marine Harvest februar 2016 for å etablere sitt eget selskap.

– Jeg startet Spillfree fordi jeg fikk en ide om hvordan fôringen kan gjøres bedre. Dette handler mye om jobben som fôringsoperatør som har potensiale til å skape større verdiskapning og redusere utslipp. Vi i selskapet tenker ganske annerledes en tradisjonell tilnærming til bedre fôring, forteller han.

Både nettside og Facebook side opplyser han er planlagt og budsjettert, og vil være på plass i løpet etter hvert.

Publisert: 30.08.2017 , 08.00

Mest lest

Relaterte saker


Siste saker

X