Illustrasjonsfoto. Prototype av Hydrolicer. Foto: Marine Harvest.

Spleiset på Hydrolicer og dannet nytt selskap

Fire lakseoppdrettere på Helgelandskysten har gått sammen og investert i serviceselskapet Hydro Fish Care som vil drifte en lekter med avlusingsverktøyet Hydrolicer. - Etter å ha vurdert ulike avlusningsmetoder, ble valget å investere i en Hydrolicer fra Vaagland, sier styreleder Kristian Johnsen.

Hydro Fish Care er et nyetablert serviceselskap på Herøy som eies av fire oppdrettere på Helgeland; Seløy Sjøfarm, Kobbvåglaks, LetSea, Lovund Laks og serviceselskapet, Herøy Servicebåt.

616690_102057139945364_1162312332_o

Kristian Johnsen er styreleder i Hydro Fish Care og daglig leder i Letsea. Foto: Privat/Facebook.

Kristian Johnsen er styreleder i det nye selskapet, men jobber til daglig som leder for Letsea tidligere kjent som Helgeland Havbruksstasjon.

Selskapet ble etablert våren 2016, og har som hovedformål å investere og drive en mekanisk avlusingsenhet for å sikre kapasitet vedrørende håndtering av lus på Helgelandskysten.

– Etter å ha vurdert ulike avlusningsmetoder, ble valget å investere i en Hydrolicer fra Vaagland. Dette er en mekanisk metode som benytter spyling og vakuum for å fjerne lus fra laksen, sier han. 

Lekteren som har byggenummer 154 hos Vaagland Båtbyggeri/Vamar, er utstyrt med egen manøvreringsenheter som gjør de de kan operere ved anleggene uten bistand fra slepebåt, og har med fire linjer kapasitet til å håndtere cirka 120 tonn laks per time.

Skal også leies ut

Lekteren har fire linjer og en kapasitet for å håndtere cirka 120 tonn laks per time. Med denne kapasiteten vil selskapet også kunne tilby avlusingskapasitet til eksterne kunder.

– Vi har allerede fått henvendelser fra eksterne aktører og det ser ut som markedet etterspør denne form for avlusning, utdyper Johnsen til kyst.no.

Selskapet er er i gang med å ansette daglig leder av selskapet, som blir en sentral operativ stilling på avlusningslekteren.

– Kompetanse er viktig for å kunne drifte dette systemet optimalt, og det er langt opp til opplæringsfase frem til lekteren skal være i drift i løpet av mars 2017. Totalt vil det være fem stillinger knyttet til dette arbeidet. 

Et viktig mål for selskapene vil være å ha en kapasitet som gjør dem i stand til å inneha en effektiv og miljøvennlig metode, som bidrar til å holde lave lusnivåer gjennom hele produksjonssyklusen.

– Vi har stor tro på denne metoden og at dette vil bidra i lusekampen på Helgeland, sier Johnsen.

Vil bekjempe lakselus uten kjemikalier

Daglig leder Jan Erik Jakobsen i Seløy Sjøfarm som er en av aksjonærene sier til kyst.no, at de har valgt å investere i Hydro Fish Care av to grunner.

– Vi som liten aktør i næringen ønsker å ha tilgang på en egen kapasitet innen avlusing. Når vi har problemer med lus, så har også de store aktørene samme problemene som oss, dermed blir det lett at de store aktørene stikker av med de kapasitetene som finnes i området.

Les også om: OEM Aquaservice som avluser 200 tonn laks i døgnet. 

– Når vi går inn i investering som vi selv skal bruke, så ønsker vi at det skal være en kapasitet hvor vi kan bekjempe lus uten kjemikalier eller medisin, legger han til.

Selskapet ønsker at de i fremtiden kan bekjempe lus i sin helhet uten medisin og kjemikalier.

– Styrer kapasiteten 

Jakobsen mener at fordelen med å være aksjonær i selskapet er at de har mulighet til å styre kapasiteten, slik at de har mulighet til å bruke Hydroliceren når de trenger den.

Jan Erik Jakobsen, daglig leder i Seløy Sjøfarm. Foto: Privat

Jan Erik Jakobsen, daglig leder i Seløy Sjøfarm. Foto: Privat. 

– Forventningene er at aksjonærene skal klare å holde lusepresset nede i lavt antall. Og at ved aksjonærenes bruk pluss utleie til andre oppdrettere skal dette bli en investering som lønner seg, påpeker han til kyst.no.

Når det gjelder lusesituasjonen til selskapet sier han at på «superlokaliteten» Nord-Gåsvær er forholdene fremdeles veldig god.

Les også: Suksess med «superlokalitet» – Har avlust èn gang på seks år

– På den lokaliteten som vi har stor fisk har vi en utfordring. Vi skal til med avlusing med spyling med innleid fartøy i dag, opplyser han.

Oppdretteren satser på mye leppefisk i merdene hvert år, og bruker bergnebb, berggylte og grønngylte som luseverktøy på deres lokaliteter.

Publisert: 17.10.2016 , 08.00


Siste saker

X