Spår godt lakseår

Marine Harvest venter et godt laksemarked i år, med priser over 30 kroner kiloet.
 Kristin Vallevik Gjerde Marine Harvest-konsernet venter et slaktevolum i 2013 på 350 000 tonn, hvorav 75 000 tonn er antatt i første kvartal.  - Jeg er veldig oppmuntret av de sterke markedsutsiktene i Europa, med futurepriser på over 30 kroner per kiloet for både 2013 og 2014. Marine Harvest er godt posisjonert til å kunne nyttiggjøre seg et godt marked ettersom over 80 prosent av volumet i 2013 blir produsert i Europa og fordi vi har en høy eksponering mot spotprisene. Selv om eksponeringen mot Amerika er begrenset, er jeg tilsvarende bekymret med tanke på virksomhetene i dette området. Markedsprisene er for øyeblikket godt under break-even nivå og kostnadene i Chile fortsetter å øke. Jeg er entusiastisk med tanke på oppkjøpet av Morpol og den pågående investeringen i fôrkapasitet. Begge disse investeringene bringer oss nærmere vår ambisjon om å omdanne Marine Harvest til et integrert proteinselskap, sier konsernsjef i Marine Harvest ASA, Alf-Helge Aarskog i en pressemelding. Bedre priser i år Prisene var generelt lave også i fjerde kvartal, men en bedring ble observert mot slutten av kvartalet og denne har fortsatt inn i 2013, ifølge rapporten. Totalt sett var prisoppnåelsen god sammenlignet med referanseprisen, med spot- og kontraktspriser over referanseprisnivå for de fleste opprinnelsesland. Kvaliteten var innenfor normalen for laks av alle opprinnelser med unntak av Canada, der kjønnsmodning og bløt muskulatur forårsaket nedklassifisering. Laks fra alle land unntatt Canada oppnådde en pris over referanseprisnivå i fjerde kvartal, med bidrag både fra spotpriser over referanseprisnivå og fordelaktige kontraktspriser. Den relative prisoppnåelsen på kanadisk laks bedret seg sammenlignet med forrige kvartal, og dette forventes å vedvare fremover, iføge Marine Harvest.  Økt slaktevolum Globalt slaktevolum av Atlantisk laks økte med 52 000 tonn (11,5 %) sammenlignet med fjerde kvartal 2011, til ca. 505 000 tonn sløyd vekt.  Norge og Chile var de største bidragsyterne til veksten i utbud sammenlignet med fjerde kvartal 2011, med en økning på henholdsvis 19 000 og 34 000 tonn. Samlet bidro ikke de øvrige regionene med vekst i perioden. Den sterke veksten i Norge i 2012 var hovedsakelig et resultat av høye smoltutsett i 2011, samt en historisk mild vinter i 2012 som fremskyndet produksjonssyklusen. Veksten i fjerde kvartal var betydelig lavere enn i de foregående kvartalene 

Publisert: 06.02.2013 , 07.10


Siste saker

X