Stadig mer fisk østover

Eksporten av Norsk sjømat til EU og Japan er redusert i 2002, men vi eksporterer stadig mer til Øst-Europa, melder Eksportutvalget for fisk.

I november eksporterte Norge sjømat til en verdi av 2,6 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 2,3 prosent sammenlignet med november i fjor. Årsaken er hovedsaklig redusert eksport til EU og Japan. Til Øst-Europa fortsetter imidlertid eksporten å øke. Veksten til denne regionen var på 56 prosent til 629 millioner kroner i november, viser tall fra Eksportutvalget for fisk. Hittil i år har det vært en nedgang i sjømateksporten på 8,5 prosent til 26,3 milliarder kroner. Øst-Europa får økt betydning for norsk sjømateksport I november gikk 24 prosent av all norsk sjømateksport til Øst-Europa. I samme måned i fjor gikk 16 prosent til denne regionen. Veksten skyldes i første rekke økt eksport av sild, laks og ørret. Viktigste marked i denne regionen er Russland og Polen. Eksporten av laks øker I november ble det eksportert laks for 955 millioner kroner. Dette er sju prosent høyere enn samme måned i fjor. Størst økning er det til Øst-Europa, med 65 prosent til 157 millioner kroner og EU med fem prosent til 607 millioner kroner. Til Japan har imidlertid eksporten av laks blitt redusert med 16 prosent til 75 millioner kroner. Redusert eksport av torsk Eksporten av torsk ble i november på 371 millioner kroner. Dette er 27 prosent lavere enn i november i fjor. Reduksjonen er størst for fryst hel torsk. Dette tyder på at andelen torsk til bearbeiding i Norge øker. Årsaken til dette kan være bedre rammebetingelser med hensyn til valutaforhold enn vi hadde på samme tid i fjor. Eksporten av sei vokser til Øst-Europa Seieksporten ble samlet sett redusert med 18 prosent til 79 millioner kroner i november måned. Årsaken er mindre eksport av klippfisk. Eksporten av rundfryst sei har imidlertid økt med 51 prosent til 12 millioner kroner. Dette skyldes økt eksport til Ukraina og Kina.

Publisert: 09.12.2003 , 09.34


Siste saker

X