Statsministeren til landsmøtet

Statsminister Kjell Magne Bondevik skal holde innledning på Norges Fiskarlags Landsmøte i saken "Fiskerinæringas plass i framtidig norsk næringspolitikk", står det i ei melding.

? Gjennom denne saken ønsker vi å få fram hvor betydningsfull fiskerinæringen er for Norge, samtidig som vi vil øke bevisstheten om næringen blant våre mest sentrale politikere. Derfor er det både svært gledelig og svært passende at Statsministeren holder innledning i saken, sier generalsekretær i Norges Fiskarlag, Jan Skjærvø. Den aktuelle saken favner svært bredt og vedtaket i saken vil være det mest sentrale arbeidsdokumentet for Norges Fiskarlag i de kommende to årene. ? På mange måter har ikke fiskerinæringen i dag den plass den fortjener på den politiske dagsordenen i Norge. Dette gjør at det på en del områder har oppstått usikkerhet om næringens betydning i norsk politikk, sier Jan Skjærvø og viser til norsk ettergivenhet i internasjonale forhandlinger som ett av flere prov på at det er behov for å løfte fiskerinæringens posisjon. Også Fiskarlagets leder Reidar Nilsen vil holde innledning i saken.

Publisert: 09.09.2003 , 07.00


Siste saker

X