Statsråder lærer om oppdrettstorsk

Fire norske statsråder fikk lære om oppdrettstorsk under Regjeringsutvalget for marin verdiskaping (RMV) sitt møte i Tromsø. Dagen startet med besøk på yngelanlegg og forsatte med foredrag og møter hos Eksportutvalget for fisk.

RMV skal utarbeide en langsiktig strategi for å hente ut det betydelige potensialet som ligger i marine ressurser. Utvalget ledes av fiskeriminister Svein Ludvigsen. kommunalminister Erna Solberg, finansminister Per-Kristian Foss, og landbruksminister Lars Sponheim. Oppdrettstorsken har begynt sitt forsiktige inntog på de europeiske fiskemarkedene. I 2002 ble det produsert tilsammen 1500 tonn – bestående både av oppfôret villtorsk og oppdrettstorsk fra kunstig klekket yngel. Mye ble solgt nasjonalt. Produksjonsestimatene for 2003 er på 1300 tonn oppdrettstorsk fra klekket yngel under kontrollerte omgivelser og 1200 tonn oppfôret villtorsk. Basert på nåværende produksjon forventes det en gradvis økning til 10 000 tonn som vil nå markedene i 2005. Til sammenligning eksporterte Norge i år 2002 ca 20 000 tonn fersk villtorsk – filet og hel fisk. Innledende markedsundersøkelser i regi av Eksportutvalget for fisk viser at forbrukerne i Norge, Storbritannia og Sverige har et åpen forhold til oppdrettstorsk. Både i Norge og Storbritannia oppfattes torsk som nasjonalfisk, og er mat med lange tradisjoner – en hverdagsfisk for massene. – Forbrukere er overrasket over å høre at torsk nå kan oppdrettes. Favorittretten av torsk i Norge er med lever og rogn, mens svenskene gjerne kjøper ryggstykket og serverer dette med reker og hvitvinssaus. Hos britene er fremdeles fish & chips populær, og ellers inngår tradisjonelle tilberedningsmetoder som fishermans pie og fiskekaker i britenes daglige diett, foteller markedssjef i Eksportutvalget for fisk Siri Hamnvik.

Publisert: 03.03.2003 , 11.03


Siste saker

X