Statsråder til Ishavsbyen

Regjeringsutvalget for marin verdiskaping (RMV) skal møtes i Tromsø tirsdag 25. februar.

Utvalget ledes av fiskeriminister Svein Ludvigsen. Finansminister Per-Kristian Foss, kommunalminister Erna Solberg og landbruksminister Lars Sponheim kommer alle til Tromsø. I tillegg kommer statssekretærene fra Barne- og familiedepartementet (Odd Anders With), Utenriksdepartementet (Thorhild Widvey), Nærings- og handelsdepartementet (Helle Hammer), Miljøverndepartementet(Lars Jacob Hiim) og Fiskeridepartementet (Janne Johnsen) De politiske rådgiverne fra Finansdepartementet (Kaj-Martin Georgsen) og Landbruksdepartementet (Alvhild Hedstein) skal også være med. Ledelsen i alle de tre regjeringspartiene vil være representert i Tromsø: Lars Sponheim er leder i Venstre, Erna Solberg og Per-Kristian Foss er henholdsvis 1. og 2. nestleder i Høyre. Odd Anders With er 2. nestleder i KrF. RMV skal utarbeide en langsiktig strategi for å hente ut det betydelige potensialet som ligger i marine ressurser. Under Tromsø-møtet vil det bli lagt særlig vekt på torsk i oppdrett. Også utfordringene knyttet til marked og arealbehovet i kystsonen vil bli drøftet.

Publisert: 24.02.2003 , 09.33


Siste saker

X