Stein Valle slutter i Smolten

Etter 26 år i oppdrettsnæringen har Stein Valle orientert styret om at han ønsker å fratre stillingen som leder av Smolten AS.

Valle vil gå over i annen stilling som adm. direktør i Nord-Salten Kraft AS fra 01.07.12.

– Smolten AS har de siste årene hatt en positiv utvikling. I 2011 ble omsetningen 111 mill. og resultatregnskapet viste et overskudd før skatt på 15,5 mill, skriver styreleder Jostein Refnes i en pressemelding.

Smolten AS er et heleid datterselskap av Nordlaks Oppdrett AS og inngår som en del av Nordlaks-konsernet på Stokmarknes.

– Styret vil umiddelbart starte arbeidet med å ansette ny direktør i Smolten AS og tar sikte på å få dette på plass i løpet av første halvår 2012.

Publisert: 30.03.2012 , 10.10


Siste saker

X