Rune Eriksen i AquaOptima inspiserer pumper før installering. Foto: AquaOptima.

Steinsvik Group kjøper 59,7% av aksjene i AquaOptima

Steinsvik Group melder de kjøper 59,7% av aksjene i AquaOptima Holding AS, mens eksisterende aksjonærer beholder en minoritetsandel. Majoriteten av selskapet har frem til nå vært eid av dagens ansatte, og disse fortsetter også i tiden som kommer for å bygge opp en sterk RAS-leverandør (recirculation aquaculture system) i både inn- og utland.

– Det har vært viktig for oss å finne riktige eiere for AquaOptima, og vi mener Kverva og Steinsvik kan bidra til å posisjonere selskapet for fremtiden, og de har tydelig demonstrert en satsningsvilje innenfor vår bransje, hvilket har vært viktig for oss, sier Børge Søraas i en pressemelding.

Steinsvik Group, som er 100% eid av Kverva, har allerede stor aktivitet innen utvikling og produksjon av utstyr, teknologi og løsninger til oppdrettere.

– Vår ambisjon er å bidra til å bygge opp AquaOptima til å bli en verdensledende leverandør av RAS-anlegg, og vi har stor tro på at vi skal lykkes med å forsterke og videreutvikle det fundamentet som allerede er bygd opp, sier Bjørn Wiggen i Kverva i meldingen.

Om AquaOptima: AquaOptima ble etablert i 1993 og har siden utviklet eget system for RAS og flere produkter for bruk innen landbasert fiskeoppdrett. Selskapet har per dato levert anlegg for RAS og egne produkter til kunder i 37 land og til ca. 20 forskjellige fiskeslag. AquaOptima AS er 100% eid av AquaOptima Holding.

Publisert: 08.08.2017 , 08.50


Siste saker

X