Illustrasjonsfoto: Akvagroup.

– Sterk prestasjon i et godt marked

AKVA group melder de har fullført andre kvartal med sterk vekst i både ordreinngang og omsetning.

I en børsmelding skriver de at inntektene i andre kvartal 2017 var på 537 millioner kroner (408 millioner) og EBITDA var 65 millioner (43 millioner). EBITDA marginen i andre kvartal var 12.1% (10.4%), og resultat etter skatt økte til 27 millioner sammenlignet med 12 millioner i andre kvartal 2016.

De skriver også at de avslutter kvartalet med en ordrebok på over 1.3 milliarder.

– Vi har opplevd god markedsaktivitet i alle regioner gjennom andre kvartal i 2017. Ordreinngangen i andre kvartal i 2017 var 778 MNOK (533 MNOK). Ordreboken ved utløpet av andre kvartal 2017 var 1,318 MNOK (822 MNOK). 620 MNOK av den totale ordreboken ved utgangen av Q2 2017 er relatert til landbasert teknologi.

Norge driver veksten

– Som i første kvartal, opplevde vi økt omsetning og marginer innenfor det merdbaserte segmentet sammenlignet med samme periode forrige år, med det norske markedet som driver til veksten. Oppkjøpene av AD Offshore og Sperre, som ble gjort i Q2 og Q4 2016, har bidratt til denne veksten med både omsetning og EBITDA.

De skriver også at den positive utviklingen i Americas-regionen fortsetter med inntekter på 56 MNOK i andre kvartal, opp fra 30 MNOK forrige år.

– Alle våre enheter i Americas-regionen har et bedre kvartal enn fjoråret med hensyn til omsetning og ordreinngang. Ordreinngangen endte på 127 MNOK, sammenlignet med 53 MNOK i andre kvartal i 2016.

For Export påpekes det at deres enhet i Skottland hatt et sterkt andre kvartal, noe som resulterte i økt ordrebok, omsetning og EBITDA sammenlignet med samme periode i 2016.

– Driften i Tyrkia er stabil og vi øker også tilstedeværelsen i Spania, Hellas og Iran. Det nye kontoret i Spania sikret kontrakter på over 10 MNOK i Q2 2017.

De skriver også at marginene i både AKVA group Software AS og Wise ehf er forbedret sammenlignet med første kvartal, men er noe lavere enn Q2 2016.

Sikret seg avtaler innen landbasert
Konsernet skriver også at inntektene innen landbasert har økt sammenlignet med forrige år.

– Segmentet har blant annet sikret seg to større ordre i kvartalet, til Midt-Norsk Havbruk AS (105 MNOK) og Tytlandsvik Aqua AS (78 MNOK).

– Kostnadsreduksjonen som ble igangsatt i 2016 i AKVA group Danmark har forbedret selskapets kostnadsposisjon og i Q2 leverer de positiv EBITDA.

Det påpekes likevel at marginene i segmentet har blitt negativt påvirket av to eldre kontrakter som er i ferd med å bli avsluttet, samt en økt avsetning for potensielt tap på en kundefordring.

Venter avgjørelse fra departementet på utviklingstillatelser

De viser også til at Fiskeridirektoratet besluttet å  gå videre med behandling av søknaden på deres utviklingskonsept Atlantis Subsea Farming, med sikte på tildeling av opptil 2 konsesjoner, men har avslått søknaden på de andre 4 konsesjonene det ble søkt om.

– Den 9.mai 2017 sendte vi inn en klage på avslaget. Klagen er begrenset til å omfatte 2 av de 4 konsesjonene selskapet fikk avslag for. Den 16.juni 2017 sendte direktoratet klagen til Nærings- og handelsdepartementet for endelig avgjørelse.

Fremtidsutsikter

Fremover er det endring av fokus i konsernet.

– Vi har styrket og re-fokusert organisasjonen i andre kvartal. Endringene gjør det mulig å fokusere videre på vekst i utvalgte markeder, samt fortsette å utvikle gode produkter og løsninger til våre kunder. Fremover er vi i ferd med å revidere vår strategi og har som mål å gjennomføre et forbedringsprogram ved utgangen av 2017. Hovedfokusområder er vekst, operasjonell kvalitet og produktutvikling.

De skriver også at utbytte på 0.75 NOK per aksje vil bli utbetalt i Q2 2017

Publisert: 16.08.2017 , 10.16


Siste saker

X