Sei vaker utenfor oppdrettsanlegg på Hitra.

Sterk vekst på Hitra og Frøya

I NHOs Kommune-NM er det Hitra/Frøya som klatrer flest plasser av de 83 regionene i Norge. Den lille havbruksregionen har passert hele 29 andre regioner i NHOs rangering fra 2008 til 2012.

Næringslivet på Hitra/Frøya blomstrer og det ser man igjen i tilflytningen og verdiskapningen. I NHOs Kommune-NM har regionen klatret hele 29 plasser. Havbruksnæringen får mye av takken for det.

Petter Brubakk NHO
– Utviklingen viser hvor viktig havbruksnæringen er, sier Petter Brubakk. Foto: NHO

– Utviklingen på Hitra og Frøya viser hvor viktig havbruksnæringen er for å skape liv og næringsaktivitet i utkantskommuner, sier næringspolitisk direktør Petter Brubakk i NHO til Dagens Næringsliv (DN).

Årlig slaktes det nå over 220.000 tonn med laks på Hitra og Frøya. Med dagens laksepris utgjør dette verdier på over ni milliarder kroner.

– Hitra og Frøya er de to største havbrukskommunene i Norge og produksjonen her utgjør over 20 prosent av all produksjon i landet, sier administrerende direktør Sven Amund Fjeldvær i Lerøy Midt til DN.

Frøya
Frøyas satsingsområdet kommer klart frem i kommunens logo.

Satser lokalt

Den lokale havbrukssatsningen på Hitra og Frøya har vært en sentral del i regionens vekst de siste årene.

– Havbruksnæringen har et stort behov for arbeidskraft, ikke minst fordi vi satser mer på videreforedling lokalt. Rundt 40 prosent av den fisken som slaktes her kjører vi nå til videreforedling. Målet er å øke denne andelen enda mer i årene som kommer, sier Fjeldvær.

Videreforedlingen skaper flere arbeidsplasser og fører til at havbruksselskapene på Hitra og Frøya i stadig større grad sender fra seg ferdigprodukter med høye marginer, fremfor råvarer til spotpris.

Sterk næringsklynge

Flere utstyrsprodusenter, brønnbåtredereier og konsulentselskaper har de siste tiårene blitt etablert på Hitra og Frøya.

– Det har vokst frem en næringsklynge her knyttet havbruk som står utrolig sterkt i den internasjonale konkurransen. Det er en intens kamp mellom alle aktørene om å oppnå den beste produksjonen og høyest lønnsomhet. De presser hverandre og presser oss i leverandørindustrien til kontinuerlige forbedringer, sier administrerende direktør Svenn Bekken i selskapet Bewi.

Les hele reportasjen på Dagens Næringsliv sine sider (ekstern lenke).

 Hitra/Frøya vokser mest i landet, med Vest-Finnmark på en god andreplass.

Plasser   opp

Region  

Rangering   2012

29

Hitra/Frøya   (Sør-Trøndelag)

37

21

Vest-Finnmark  

50

17

Sør-Troms  

60

14

Osterfjorden   (Hordaland)

42

13

Kystgruppen   (Nord-Trøndelag)

55

12

Ryfylke   (Rogaland)

25

10

Hordaland   Vest

11

9

Fosen   (Sør-Trøndelag)

61

8

Midt-Buskerud  

34

8

Romsdal  

23

Publisert: 08.08.2013 , 13.03


Siste saker

X