Arnøy, oppdrettsanlegg, merd, utsikt, skognes, Troms, skjervøy

– Sterke indikasjoner på at det er ILA

Én merd med 135.000 fisk fra Arnøy Laks AS er mistenkt for ILA-smitte etter forøkt dødelighet. Daglig leder sier at de har sterke indikasjoner på hva dødeligheten skyldes, men avventer prøvesvar inntil videre.

Øyvind Sjøthun Røen

I går ettermiddag kunne Mattilsynet melde om at det var mistanke om et tilfelle av infeksiøs lakseanemi (ILA) på en lokalitet på Skognes i Skjervøy kommune i Troms.

Det utsatte sjøanlegget er eid av Arnøy Laks AS. Daglig leder i selskapet, Håvard Høgstad presiserer overfor Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no at det kun er snakk om én merd.

– Vi har sett tendenser til forøkt dødelighet i én av våre merder, hvor det er 135.000 fisk.

– Tilsynsveterinæren vår har gjort behandlinger og tatt ut prøver som er sendt til veterinærinstituttet, og vi har på bakgrunn av resultatene fra veterinærinstituttet gjort to ting. Vi har varslet Mattilsynet om at prøvene fra tilsier mistanke om ILA og vi iverksetter tiltak for å fjerne den aktuelle merden umiddelbart, sier Høgstad til Kyst.no.

– Ikke uhåndterlig

Han vil ikke betegne situasjonen som uhåndterlig i øyeblikket.

– Dødeligheten er forøket i forhold til normalen på den ene merden, men er fremdeles ikke uhåndterlig.

Vet dere hvor smitten kommer fra?

– Nei. Det er for tidlig å si.

Mattilsynet avventer svar på prøvene før de vil bekrefte at dødeligheten i merden skyldes ILA. Høgstad på sin side har en sterk mistanke.

– Vi har sterke indikasjoner fra prøvene til Veterinærinstiuttet om at det er ILA, men det må verifiseres av Mattilsynet. De får vi svar på like over helgen, sier Høgstad avslutningsvis.

Kart Skognes, Arnøy Laks, Skjervøy
Arnøy Laks Skognes. Foto: Skjermdump.

Les også: Mistanke om ILA i Skjervøy kommune 

Publisert: 24.05.2013 , 13.50


Siste saker

X