Stipender til utenlandsopphold

Norges Fiskerihøgskole utlyser for første gang stipender fra Oddleiv Korsnes Minnefond, til utvikling og markedsføring av norske sjømatprodukter.

Søknadsfristen er 1. desember 2003, og søkerne kan både være enkeltpersoner og grupper av studenter som tar fiskerifag eller fiskerirelaterte fag på universiteter eller høyskoler. Stipendiene på inntil 10.000 kroner gis som bidrag for praktisk utdannelse og ervervelse av bransjekunnskaper i utlandet. Fondet bærer navnet til en av nestorene i norsk fiskerinæring, som blant annet var med å bygge opp Nordic Group på 1960-tallet.

Publisert: 10.11.2003 , 10.22


Siste saker

X