Kristine gramstad tatt mai 2012

– Stoler på at forskning vil løse lusegåten om få år

Bergen: - Oppdrettsnæringen har vist at de opp gjennom årene har stor evne til å løse de utfordringene som kommer, og jeg har stor tillit til at forskningsmiljøene, i samarbeid med næringen, om kort tid også vil løse lusegåten, sier statssekretær Kristine Gramstad.

Elisabeth Nodland

Den niende internasjonale lakseluskonferansen, Sealice, huses i Bergen. Med over 240 er påmeldte fra inn- og utland, vitner det om at lakselusforskning er viktig og et brennhett tema.

– Det er mange som ikke vet mye om oppdrettsnæringen, men alle har hørt om lakselusen. Sånn sett er lakslusa en celebritet sa statssekretær, Kristine Gramstad spøkefullt i sin åpningstale. Nettopp på grunn av den massive forskningen som har blitt gjort og som pågår, har jeg stor tro på at utfordringen med lakselus vil løses om kun kort tid. Men inntil videre kan ikke laksenæringen fortsette å vokse uten at man kan sikre en miljømessig bærekraftig vekst, understreker hun i en litt mer alvorlig tone.

Stor evne til å løse utfordringer

– Det har de siste årene vært en økt innsats samtidig som det har blitt bevilget store summer til lakselusforskning. Man samarbeider på tvers av forskningsmiljøene og jeg gleder meg til å se de endelige resultatene fra dette, sier Gramstad. Oppdrettsnæringen har vist at de har stor evne til å løse andre store utfordringer som har dukket opp gjennom årene, og jeg har stor tillit til at forskningsmiljøene også skal løse lusegåten. Går vi litt tilbake i tid var det på tidlig 90-tallet store utfordringer med sykdom, og antibiotikabruken var skyhøy. Produksjonen var på omtrent 200.000 tonn og sykdom tok livet av store mengder oppdrettslaks. Massiv forskning bidro til utvikling av effektive vaksiner og siden midten av 90 – tallet har det nesten ikke blitt brukt antibiotika i norsk lakseoppdrett, og produksjonen har nådd over 1 million tonn. Om få år vil jeg tro at lakselusen også vil være historie, og at dette problemet vil føyes til listen over utfordringer som oppdrettsnæringen og forskningen har løst, sier Gramstad.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kristine gramstad mai 2012 HAR TRO PÅ FORSKNING: – Vi trenger å vite mer om denne lakselusen, men jeg stoler på at forskningsmiljøene vil t å frembringe den informasjonen vi trenger, sier statssekretær, Kristine Gramstad.

– Økt samarbeid må til

– Tiltak har allerede blitt satt inn mot å bekjempe den uønskede parasitten, og økt samarbeid på tvers av selskap og med nabolokalitetene blir stadig mer viktig i arbeidet mot lakselusen. Koordinert avlusning har vært en suksess, og på våren er lusetallene på oppdrettslaksen omtrent fri for lus. Likevel ser vi lusepåslag på villakssmolten. Vi trenger derfor å vite mer om denne parasitten, men jeg stoler på forskningen til å frembringe denne informasjonen. Samtidig vil regelverket strammes inn og næringen må samordnes i enda større grad.

Publisert: 22.05.2012 , 08.00


Siste saker

X