Prisene på piggvar har økt i det siste.

Stolt Sea Farms oppdretts-piggvar har fått Friend of the Sea sertifisering

- Stolt Sea Farms oppdrettsanlegg og slakteri, har gjennomgått Friend of the Seas revisjon for piggvarproduksjon, og alt ble godkjent til å være i samsvar med Friend of the Seas krav til bærekraftig oppdrett, melder origanisasjonen i en pressemelding.

Stolt Sea Farm er en av verdens største produsenter av piggvar, med ca 5000 tonn per år. Det meste av dette havner hos grossister og butikkjeder i Europa, hovedsakelig i Spania, Italia, Frankrike, Skandinavia, Tyskland og Sveits.

Stolt Sea farms piggvar er friends of the sea sertefisert 2013.
Stolt Sea Farms piggvar er «Friends of the sea»-sertefisert.

Stolt Sea Farms piggvaroppdrett foregår kystnært, men landbasert. Det legges i pressemeldingen vekt på at rømming ikke skal kunne skje.

– Ved gjennomgangen har selskapet gitt oss alle dokumenter og attesterer. Lokalitetene er ISO 14001 sertifisert. Det er ingen bruk av veksthormoner eller andre kjemiske forbindelser i fôret, heter det videre.

– Vi vet at Friend of the Sea-sertifisering gir en viktig merverdi for vår produksjon, og vi er stolte av å ha oppnådd en positiv evaluering mot alle revisjonspunkt, kommentarer Luis Toro som er direktør i Stolt Sea Farm.

Friend of the Sea

Friend of the Sea er en internasjonal non-profit sertifiseringsordning for produkter fra bærekraftige fiskerier og havbruk. Produkter fra akvakultur skal bl.a være produsert uten bruk av begroingshemmere, GMO og veksthormoner.

Stolt Sea Farm

Stolt Sea Farm er en avdeling av Stolt-Nielsen Limited og sysselsetter mer enn 5000 ansatte i 33 kontorer over hele verden. Det er et tech oppdrettsselskap som spesialiserer seg på produksjon av piggvar, sjøtunge, stør og kaviar.

 

Publisert: 07.05.2013 , 07.00


Siste saker

X