Stopper torskefisket

Fra 13. juli klokken 24.00 er det stopp i fisket etter torsk for fartøy som fisker med konvensjonelle redskap i Nordsjøen sør for 62° N.

Den totale kvoten torsk for konvensjonelle fartøy er i år 2625 tonn. Til og med uke 25 var det fisket 2408 tonn, og etter Fiskeridirektoratets beregninger vil en være oppe i cirka 2700 tonn per 13. juli, melder Fiskets Gang. Fartøy som ikke har fisket 4 tonn torsk i år, kan fortsette fisket til denne grensen er nådd. Etter stoppen 13. juli kan konvensjonelle fartøy ha 10 prosent bifangst når de fisker etter andre arter. Overskrider kvoten De resterende 1500 tonnene av den norske kvoten er avsatt til bifangst i trålfisket. Denne gruppen kan ha maksimalt 2,5 prosent bifangst. Det ser ut til at trålerne kommer til å fiske mer enn kvoten på 1500 tonn. Dette innebærer at Norge totalt i år kommer til å fiske en del over sin torskekvoten i Nordsjøen. Det er også første gang Norge fisker hele kvoten. Én årsak til dette er at Norge og EU inngikk avtale om en rekordlav torskekvote i år, på totalt 27 600 tonn. Etter forhandlingene med andre land ble den norske kvoten i 2003 på totalt cirka 4100 tonn.

Publisert: 10.07.2003 , 07.00


Siste saker

X