Stor oppslutning om FISK2003

Forsknings- og utviklingskonferansen FISK2003, som arrangeres i Tromsø neste uke, melder om stor pågang. En har valgt å fokusere på noe så kontroversielt som forholdet mellom bedre markedsforståelse og økt lønnsomhet i sjømatnæringen, melder Fiskeri- og havbruksnæingens forskningsfond.

Til nå har 236 deltagere meldt seg på og det tikker stadig inn nye påmeldinger. Konferansen arrangeres for fjerde gang og har allerede passert rekorden for antall deltakere fra de tidligere års konferanser. Konferansen setter fokus på aktiviteter som skal gi bedre tilpasning av den norske verdikjeden til markedet, markedets krav og økt lønnsomhet i sjømatnæringen. En debatt om disse utfordringene er påkrevet, og det er gledelig å se at så mange av næringens aktører er villige til å bidra, mener styringsgruppa for konferansen. Med foredragsholdere fra næringen selv, forsknings- og kompetansemiljøene, Fiskeridepartementet, kjedene og islandsk aktør ser arrangørene for seg to interessante dager som skal bidra til nye tanker om økt lønnsomhet og verdiskapning i en hardt prøvet næring. FISK2003 skal ikke bare stimulere til debatt, refleksjon og handling. Ganen skal også stimuleres. Rica Ishavshotell, med kjøkkensjef Steven Carlyle i spissen, lover deltakerne en kreativ og velsmakende seksretters konferansemiddag av sjømat.

Publisert: 26.11.2003 , 09.54

Mest lest


Siste saker

X