Ørestein, torsk

Stor tro på ny merkemetode

Havforskningsinstituttet har funnet en ny metode for merking av oppdrettslaks som kan koste så lite som 3 til 5 øre per fisk. Metoden gjør det også mulig å merke 100 000 fisk om gangen.

Øyvind Sjøthun Røen

I løpet av høsten har det blitt påvist flere tilfeller av rømt oppdrettslaks. I mange av disse sakene er det ingen som vil vedkjenne seg fisken. I mai i år ble det for eksempel fisket opp 1600 oppdrettslaks i Kåfjorden i Alta, mens tallet på rømmingen ble spådd å være så høyt som 50 000 fisk. Til tross for DNA-prøver og en lengre etterforskning, står politiet og Fiskeridirektoratet fremdeles uten spor til hvem som eier fisken.

Rømt oppdrettslaks fra Etneelva, rømming
Etter stormen «Hilde» rømte 60 000 fisk fra Marine Harvest sitt anlegg på Slokkholmen. Foto: Erik Sterud

Nå i høst ble det også påvist rømt oppdrettslaks i Ryfylke. Fisken ble oppdaget flere i flere forgreninger av Suldalslågen og Fiskeridirektoratet føler seg sikre på at laksen stammer fra ett og samme anlegg. Men hvilket anlegg fisken stammer fra er foreløpig usikkert.

Fiskeridirektoratet karakteriserte tidligere i høst rømmingssituasjonen på sørvestlandet som uakseptabel. Frykten er at den rømte fisken skal påvirke villaksen negativt ved genetikken blandes.

Les også: – Skadar sjømatnæringa

3-5 øre per fisk

Det har de siste årene blitt utviklet flere metoder for merking av oppdrettslaksen. Alt fra fettfinneklipping til såkalt snutemerking av all laks har blitt foreslått.

Nå har Havforskningsinstituttet i samarbeid med universitetet i Melbourne i Australia utviklet en ny metode der laksens øresteiner blir tatt i bruk. Disse øresteinene kan tilføres ørsmå mengder partikler av variabel mengde. Dermed kan eksempelvis hver oppdretter ha sin egen unike kode. Det vil således være mulig med 100 prosent sikkerhet å kunne spore fisken tilbake til den opprinnelige eieren. Kostnaden er avhengig av om en ønsker å spore rømt fisk tilbake til oppdrettsselskap eller om målet er å skille mellom villaks og oppdrettslaks.

Merking av fisk coded-wire tag Foto University of Southern Mississippi
Coded Wire Tag (CWT) har vært en av de tidligere foreslåtte metodene. Foto: Foto University of Southern Mississippi

– Dersom det bare skal skilles mellom villaks og rømt oppdrettslaks, kan all oppdrettsfisk merkes med det samme merket. Det er naturligvis billigere enn dersom en vil finne ut hvilket selskap eller matfiskanlegg den kommer fra, da trengs det flere ulike merker.

– Det er vel 80 selskaper som driver med oppdrett av laks. Med en unik kode for hver oppdrett vil kostnaden for kjemikaliene som brukes til merkingen være på mellom tre og fem øre per fisk, sier seniorforsker, Tom Hansen ved Havforskningsinstituttet til Dagens Næringsliv mandag.

– Det koster tilnærmet ingenting i kjemikalier og merkingen kan eksempelvis skje like etter befruktning av lakseeggene. Dermed kan gjerne 100 000 fisk merkes på en gang, sier han.

Dersom det så senere blir funnet rømt oppdrettslaks med ukjent opphav, kan øresteinene skannes med laser og eieren av fisken identifiseres.

Fiskens ”fingeravtrykk”

Øresteinene eller otolittene er små forbeinete strukturer som er helt sentrale i balansesystemet hos alle virveldyr. I øresteinen dannes det ringer på samme måte som i en trestamme, og de kan for eksempel fortelle hvor gammel en fisk er. Når øresteinene vokser, tar de opp små mengder av ørsmå partikler som finnes naturlig i vannet. Ved å utnytte dette til å tilføre øresteinene ekstra mengder av utvalgte og naturlige partikler i små mengder slik at nivåene av disse blir høyere enn vanlig, har forskerne utviklet en ny metode for merking av oppdrettslaks.

– Merkingen kan skje enten før stamfisken gyter, på eggstadiet eller som del av en vaksine på et senere tidspunkt. Fordelen med denne merkemetoden er at når fisken først har fått det, så vil den ha det for resten av livet omtrent som et fingeravtrykk, forteller dr. Tim Dempster ved Universitetet i Melbourne, Australia.

Les også: 60 000 fisk rømte på Slokkholmen øst

Strekkode

Ørestein, torsk
Ved å sprøyte inn kjemikalier i øresteinen kan forskerne finne ut hvor laksen stammer fra. Foto: Havforskningsinstituttet

Tom Hansen tør ikke spå om denne metoden kan bli den nye standarden dersom oppdretterne blir pålagt merking av all oppdrettslaks.

– Det vi har påpekt gjennom dette prosjektet er at metoden er utrolig enkel og rimelig og har stor treffsikkerhet. Det blir som om all oppdrettslaks får sin egen strekkode. Metoden er også helt ufarlig for fisken. Det brukes kun varianter av metaller som finnes i naturen. Men det får bli opp til de som bestemmer om denne metoden blir den nye standarden for merking av oppdrettslaks, sier Hansen.

Les også: Merking av fisk – ikke bare for å spore rømt laks

Påvirker ikke fiskevelferd

I løpet av prosjektet ble det også gjennomført egne undersøkelser på fiskevelferd hos den merkede fisken. På ulike tidspunkt gjennom hele produksjonssyklusen fram til laksen nådde vanlig slaktestørrelse, ble den sammenlignet med en kontrollgruppe for å undersøke eventuelle negative effekter. – Vi har ikke sett noen negative endringer hos fisken som er merket sammenlignet med den som ikke er det, sier Tom Hansen.

Samarbeidspartnere og finansiering

Prosjektet er utført i et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og Universitetet i Melbourne (Australia). Det er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

 

Publisert: 25.11.2013 , 13.49


Siste saker

X