Skottland, anlegg, folk

Stor vekst i produksjon og sysselsetting i Skottland

Den nylig publiserte årlige undersøkelsen om lakseproduksjon i Skottland viser en volumøkning på knapt 7 prosent i 2010. Det forventes at det ytterligere blir 2 prosent vekst året etter. Sysselsettingen steg også betydelig i 2010 med totalt 120 nye arbeidsplasser i bedrifter direkte knyttet til sjø- og ferskvannsoppdrett.

redaksjon@kyst.no

Ifølge den årlige produksjonsundersøkelsen av oppdrettsanlegg i Skottland for 2010 (Scottish Fish Farm Production Survey 2010), ble også dette et år med vekst for laksesektoren. Undersøkelsen ble utført av Marine Scotland Science, som sammenfatter årlige produksjonsdata fra skotske fiskeoppdrettsanlegg

Produksjonen av atlantisk laks økte med 6,9 prosent i 2010 til 154 164 tonn (tabell1). Dette følger etter en vekst på 12 prosent i 2009. En litt lavere økning er forventet i 2011 med en prognose for slaktevekt estimert til 157 385 tonn, en økning på 2 prosent i forhold til totalt volum i 2010. Bare i 2003 (169 736 tonn) og 2004 (158 099 tonn) har produksjonen vært større.

Det har også vært en betydelig økning i personell direkte sysselsatt i bedrifter tilknyttet sjø- og ferskvannsoppdrett, men undersøkelsen viste at produktiviteten sank.

Ni selskaper produserer også i 2010 det meste av laks i Skottland (95 prosent), og utviklingen mot å konsentrere produksjonen i større enheter fortsetter.

Skottland, anlegg, folk

 

Les mer om undersøkelsen i Norsk FIskeoppdrett nr 1

Publisert: 01.02.2012 , 08.35


Siste saker

X