Chile farm site

Store usikkerhetsmomenter rundt Chile

Chile sliter både biologisk, markedsmessig og finansielt. Negativ inntjening og manglende utlånsvilje hos bankene setter klare spørsmål om hvordan lakselandet skal få veksten finansiert.

Henrik Wiedswang Horjen

Fulle fryselagre gjør at det heller ikke prismessig ser ut til å løfte seg på lang tid. Alle oppdrettere i Chile taper penger, og det er også betydelig usikkerhet om de i det hele tatt vil være i stand til å gjøre det i løpet av det nærmeste året.

Mens lakseprisen i Europa er i ferd med å stige i det man ser et tilbudsskift, vil det også i 2013 pøses ut laks fra chilenske oppdrettere. Dette vil de chilenske oppdretterne gjøre med betydelig tap.

Aller verst ser likevel finansieringen ut til å være. Signaler tyder på at næringen er betydelig underfinansiert i årene som kommer.

– Vi vil se en vekst i Chile på 40-50 prosent i starten av 2013. Deretter vil den flate ut, uttalte sjømatanalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets under Havbrukskonferansen sist uke.

Situasjonen er langt fra noe ønskebilde for oppdretterne. Prisene er fra før av lave etter overtilførsel av laks til det amerikanske og japanske markedet. Med fulle fryselagre kan laksen bli klarert på enda lave priser fremover.

Les mer: – Alvorlige luseproblemer i Chile

Les også: Salmar-sjefen roser Mattilsynet for lusehåndtering

Artikkelen fortsetter under bildet..

Chile farm site

Luseproblemer truer chilensk oppdrettsnæring. Investorer liker dårlig at prognosene om positiv inntjening ser vanskelig ut i 2013. I mellomtiden sliter oppdretterne med både luse og fiansieringsproblemer.

 

Lave priser, finansiell uro

For selv om viljen til å eskalere opp produksjonen åpenbart er til stede, er det finansielt til dels svært store problemer i lakselandet. Finansieringsproblemer er en overhengende trussel, og situasjonen med pressede priser har heller ikke hjulpet oppdretterne nevneverdig.

Oppdretterne har måttet ta tap på ca. én dollar per kilo produsert fisk, og situasjonen ser heller ikke ut til å bedre seg ved at tilbudsveksten vil holde seg høy inn i 2013.

Dette sammen med det biologiske trusselbildet gir klare indikatorer på et mer «bearished» marked fremover.

Les mer: Uvurderlig å sikre markedsadgang for laksen

– Hvor volumene i 2013 vil havne er vid åpent. Våre estimater ligger mellom 380 og 510 000 tonn, avhengig av dødelighet og snittvekt. Et sted mellom 415 og 470 000 tonn virker mest sannsynlig, sier Giskeødegård.

Fisken kan slaktes ut på lavere vekt pga mangel på likviditet hos selskapene. I tillegg er det fremdeles betydelig usikkerhet hvordan både dødelighet og lusenivåer vil utvikle seg i det kommende året.

Les også: Chiles konkurransefortrinn har forsvunnet

Bankene stenger døra

Uten støtte fra verken banker og investorer, risikerer oppdretterne å måtte slakte ut fisken på lavere snittvekter for i det hele tatt ha likviditet.

Dette kan samtidig sette en brems på biomasseoppbyggingen i lakselandet, da dette vil kreve en betydelig arbeidskapital.

– Bankene er i praksis stengt for nye utlån. Generelt er det en veldig positiv holdning til chilensk næringsliv, men med ett unntak. Dere kan selv tenke dere hvilken, sier Giskeødegård.

Med ILA-krisen friskt i minne, høye lusetall og krakk i sjømataksjene gjør at mange ikke føler at det er verdt risikoen å fosse inn i den chilenske oppdrettsnæringen på nåværende tidspunkt.

I aksjemarkedet har man sett et kursfall på 40-80 prosent. Den høye gjelden selskapene i dag betjener fører samtidig til at avkastningen til investorene i de nærmeste årene vil være lav, også selv om prisene vil løfte seg.

– En eventuell positiv kontantstrøm vil først gå til banken og forselskaper før investorene får glede av dette, sier Giskeødegård.

 

Publisert: 26.11.2012 , 07.00


Siste saker

X