Storstilt kampanje for laks og ørret

I sommer og høst skal Eksportutvalget for fisk satse 65 millioner kroner for å selge Norsk Laks og Ørret i 15 land. -Dette er spesielt viktig nå når laksemarkedet er vanskelig, med lave priser og økende tilbud, sier markedssjef Merete Kristiansen i EFF.

I Europa satser Eksportutvalget på å få flest mulig til å legge laks og ørret på grillen i sommer. Både tyskere, franskmenn, polakker, russere, nordmenn og svensker kommer til å møte reklame for Norsk Laks i butikker, på radio, TV og i magasiner fra juni til august. Blant annet kommer reklame for Norsk Laks til å rulle over fjernsynsskjermene i Moskva og St.Petersburg i 7 uker. Utover høsten fortsetter kampanjene med enda sterkere trykk. I Japan, Frankrike og Spania lanseres nye reklamefilmer for Norsk Laks. Eksportutvalget regner med å dele ut 1 million oppskriftshefter i hvert av disse landene. Reklamekampanjene kombineres med butikk-kampanjer for å oppnå størst mulig effekt på salget. Bare i Japan regner Eksportutvalget med at 3000 butikker deltar. Erfaringer fra tidligere kampanjer i Japan viser at butikkene oppnår en gjennomsnittlig salgsøkning på 10-20% i kampanjeperioden, sier markedssjef Merete Kristiansen.

Publisert: 24.06.2003 , 08.41


Siste saker

X