Benedicte Nordhus og Oda Almeland biologer i Vest Aqua Base, har ansvaret for det biologiske på anlegget til Vest Aqua Base. Foto: Therese Soltveit.

Stort fokus på en robust rensefisk

Vest Aqua Base sine biologer har særlig fokus på å gjøre rognkjeksen robust og sterk før den skal i sjø ved anlegget på Årskog. Ett av tiltakene de nå gjennomfører er å utvide karkapasiteten for å holde fisken lengre.

Det Fitjar-baserte selskapet produserte cirka 800 000 rognkjeks i fjor, og har som mål å doble produksjonen i 2017. Benedicte Nordhus og Oda Almeland som er biologer i Vest Aqua Base, har ansvaret for det biologiske på anlegget. De fortalte under Aqkva rensefisk-konferansen på Stord om deres produksjonsrutiner og fokusområdene som legges vekt på for oppnå en robust fisk.

– Vi prøver alltid å holde 500 døgngrader på fisken før levering, det har gjort at vi til tider har litt plassmangel. Derfor skal det bli godt å få flere kar på plass, slik at den vaksinerte fisken som skal leveres kan være der, sier Almeland til kyst.no.

Biolog Benedicte Nordhus ved Vest Aqua Base i full gang med fôring av rognkjeksen. Foto: Linn Therese Skår Hosteland

Fisken de leverer har på det største blitt hele 100 gram før leveranse, og Almeland påpeker at de har fokus på å levere en robust fisk til sjø. Gjennomsnittsvekten ved levering har vært rundt 26 gram. Den siste fisken som ble levert hadde en snittvekt på 40 gram.

– Hva er fordelen med stor rognkjeks og hva er ulempen?

– Fordelen med stor rognkjeks er at den virker mer robust og ser ut til å tåle påkjenninger som håndtering, vaksinering, transport med mer bedre. For eksempel ved sulting av fisken før en transport, blir det observert mye mindre eller ingen aggressiv adferd på fisken som følge av dette.

– Likevel vet vi lite om hvordan dette påvirker lusebeiter-adferden i sjøfasen, og ønsker gjerne mer kunnskap om robusthet og lusebeiter-egenskaper hos rognkjeks av forskjellige størrelser. Ulempen med stor rognkjeks er at det krever mer plass i produksjonsanlegget og at det er plass til færre rognkjeks per transport, legger de til.

Noen logistikkutfordringer 

De to biologene sier de tror de fleste velger å holde rognkjeksen i 500 døgngrader etter vaksinering, spesielt sommer og høst når sjøtemperaturen er høy og sykdommene som fisken er vaksinert mot er mer tilstede i miljøet.

– Å holde fisken til den er 40 gram skaper noen logistikkutfordringer for oss på anlegget, heldigvis har vi litt mindre leveringsklar fisk på anlegget akkurat nå. Vi vil også utvide anlegget i løpet av sommeren, dette vil gjøre at vi har større kapasitet til å oppbevare vaksinert fisk, sier Almeland.

Produksjonsanlegget tar inn vann fra 65 meters dyp, noe som gjør at de har en lavere temperatur på innvannet enn det som er reelt i sjøen på denne tiden av året.

– Dette gjør at tilbakeholdingstiden etter vaksinering, kan drøye til over to måneder, legger Nordhus til.

Nøkkelen til god kvalitet på rognkjeksen mener de er skånsom håndtering, unngå stress, god vannkvalitet, god karhygiene og karmiljø, hyppig tilpassing av fôring og forstørrelser.

– I tillegg til velfungerende vaksiner, opplyser de to.

Vest Aqua Base har ambisjoner om å doble rognkjeks-produksjonen i 2017. Foto: Vest Aqua Base.

Almeland sier at de har et tett samarbeid med fiskehelsepersonell til enhver tid, og har besøk av veterinærer hver tredje uke.

Kort transport 

På rensefisk-konferansen snakket biologene om kort avstand til kunder de leverer til, og ser fordeler med kort transport-tid for fisken.

De opplyste også om store vekstforskjeller innad i grupper på fisken, og påpekte at de gjerne sorterer den en til fire ganger før vaksinering.

Les også: Vil øke produksjonen av rognkjeks betydelig 

  • Vest Aqua Base ble stiftet i 2015 og har syv fast ansatte.
  • Det er syv oppdrettere inne på eiersiden i selskapet: Langøylaks, Telavåg Fiskeoppdrett, Eide Fjordbruk, Engesund Fiskeoppdrett, Tombre Fiskeanlegg, Troland lakseoppdrett og Austevoll Melaks.
  • Disse eier alle ti prosent hver og Vem Eigedom har 30 prosent. Bak Eiendoms-selskapet står Jostein Mjønes, Nils Bjarte Sætrevik, Vidar Haslum, Marit Smith Løkhammer, Ole Heine Haukeland, Idar Volden Mjønes og Terje Peder Torland Holding AS.

Flere saker om Vest Aqua Base: 

Publisert: 12.06.2017 , 09.00


Siste saker

X