Illustrasjonsfoto: Oppdrettsanlegg i Troms.

Stort program for havbruksforskning

Stort program for havbruksforskning skal levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring, og sikre og videreutvikle Norges ledende posisjon innenfor havbruksforskningen.

Det melder Forskningsrådet i en pressemelding.

Delmålene er: 

 • Gjennom grunnleggende og anvendt forskning skal programmet
 • utvikle kunnskap for god samfunnsforankring og forvaltning av havbruk
 • utvikle kunnskap for bærekraftige metoder for bedre fiskehelse
 • utvikle grunnleggende forståelse av fiskens livsløp og biologi som sikrer en robust produksjon
 • bidra til kunnskap for å utvikle løsninger og teknologi for bærekraftig produksjon
 • bidra til kunnskap for å utvikle og ta i bruk råvarer til fiskefôr som er trygge, sunne og bærekraftige i et globalt perspektiv
 • utvikle kunnskap for økt ny akvatisk bioproduksjon
 • utvikle grunnleggende kunnskap for genetisk forbedring av akvatiske organismer

Målgrupper: 

 • Næringsliv og næringens organisasjoner
 • Politikere og myndigheter
 • Forskningsmiljøene
 • Allmenhet og medier

Programmer skal være et viktig virkemiddel for å realisere Forskningsrådets satsing på bioøkonomi. Programmet har et klart næringsfokus og retter seg mot hele verdikjeden i havbruk, inkludert foredling og marked (nytt fra 2017). Programmet dekker først og fremst verdikjeden for laksefisk, men også produksjon av andre arter, med hovedvekt på arter på lavere trofisk nivå.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra HAVBRUK2-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Havbruksnæringen inkludert leverandører, forskningsinstitutter og universitets- og høgskolesektoren.

For mer informasjon om satsingen les her: 

 

Publisert: 15.05.2017 , 08.45


Siste saker

X