En tunfiskstim i en fiskefelle utenfor Sicilia. Foto: Wikipedia/ Danilo Cedrone .

Støtter norsk tunfiskoppdrett med en halv million

Innovasjon Norge har gitt 500 000 kroner i støtte til tunfiskoppdretteren Nortuna.

I begynnelsen av året meldte kyst.no at seldkapet Nortuna skulle etablere tunfiskoppdrett i Trondheim, i samarbeid med Sintef Ocean (da Sintef Fiskeri og Havbruk). Nå forteller Innovasjon Norge at de støtter prosjektet med 500 000 kroner.

– Vi har støttet et forprosjekt, som skal bringe frem grunnlaget til et hovedprosjekt. Søker skal gjennom forprosjektet verifisere at et hovedprosjekt er gjennomførbart – både teknisk, markedsmessig og organisatorisk, sier seniorrådgiver Vidar Andreassen i Innovasjon Norge Trøndelag i en kort kommentar til saken.

Nortuna AS lokalisert i Oslo ble etablert i 2011. Nortunas avdeling i Trondheim som ble etablert i november 2016, og har adresse hos Sintef Ocean.

Jan Helge Dahl er oppført som daglig leder og styreleder, mens Kjartan Børdal Hovgaard og Svein Løken er oppført som styremedlemmer.

Verken selskapet selv eller Sintef ønsker på nåværende tidspunkt å kommentere hva som gjøres i Trondheim. De mener det er for tidlig å snakke om prosjektet.

Publisert: 08.06.2017 , 11.00


Siste saker

X