Leppefisk fanget utenfor Havforskningenanlegg på Austevoll. Foto: Magnus Petersen.

Strammer inn fisket etter leppefisk

Nærings- og fiskeridepartementet melder de blant annet innfører fartøykvoter på 75 000 fisk per fartøy.

DEPARTEMENTET HAR TRUKKET TILBAKE REGULERINGENE NEVNT UNDER. DE ER IKKE FASTSATT LIKEVEL.

29.06. 17 fastsatte departementet forskrift om regulering av fiske etter leppefisk for 2017, og de påpeker at høyt beskatningstrykk har gjort det nødvendig med betydelige innstramminger i forhold til fjorårets reguleringer.

– Det er alltid krevende når hensynet til biologien gjør det nødvendig å stramme inn fiskerireguleringene. Jeg har foretatt en grundig vurdering både av næringens behov og biologiske hensyn og mener vi har funnet den rette balansen, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

De sentrale elementene i reguleringen er:

  • Det opprettes en åpen gruppe i deltakerforskriften som bl.a. innebærer at fartøyeier bare kan delta med ett fartøy.
  • Det innføres fartøykvoter på 75 000 fisk per fartøy. Det fastsettes ikke totalkvote.
  • Det vil fortsatt kunne søkes om tillatelse til fritidsfiske etter leppefisk for omsetning på bestemte vilkår.
  • Fisket åpnes 17. juli sør for Stadt og 31. juli nord for Stadt. Fiskeridirektoratet kan endre åpningsdatoen etter råd fra Havforskningsinstituttet. Det er ikke satt noen sluttdato. Fisket kan derfor vare ut 2017.
  • Gjeldende minstemål videreføres, men det innføres påbud om at leppefisk under minstemål skal gjenutsettes der den er fisket.
  • Krav til røkting, redskapsmengde og seleksjonsinnretninger i teiner og ruser videreføres.

Publisert: 29.06.2017 , 13.04


Siste saker

X