Regnbueørret. Illustrasjonsfoto: Magnus Petersen.

– Strammere marked for ørreten

Styret i Fjordlaks Aqua AS sier de forventer et strammere marked for ørret i 2017. - Det generelle tilbudet av ørret viser en betydelig reduksjon år etter år. Hvilket er forventet til å føre til et strammere marked, ettersom etterspørselen oppleves som sterk, opplyser de.

Fjordlaks Aqua ble kjøpt av HIYR AS i juli 2016 og er nå heleid datterselskap av HIYR AS, som igjen er et joint venture mellom Hofseth International og Alliance Seafoods Inc.

Ålesund-selskapet produserer regnbueørret og hadde en omsetning på 583,7 millioner i 2016, sett mot 279,3 millioner året før.

Betydelig økning i driftsresultat

Driftsresultatet kom på 78,7 millioner kroner, noe som er en betydelig økning sett mot 2015, da de hadde minus 22 millioner.

I årsberetningen kommer det frem at slaktevolumet for 2016 var lavere enn det historiske gjennomsnittet og dette har hatt en negativ påvirkning på resultater, både i form av lavere inntekter og økte produksjonskostnader.

Bakgrunnen for det reduserte slaktevolumet, er at Fjordlaks Aqua i 2016 fikk pålegg om midlertidig reduksjon av MTB ved 4 av 5 lokaliteter grunnet lakselus. Bedriften har derfor brukt mye resurser i 2016 for å bekjempe lakselus.

Styret sier de således er svært fornøyd med å se at dette arbeidet har fått gode resultater og de har gjennom brorparten av 2016 hatt god kontroll på lusesituasjonen ved sine lokaliteter.

Resultatet for 2016 er også påvirket av et betydelig varelager av frossenfisk som ble solgt første halvår i 2016.

Tok 35 millioner i utbytte

Selskapet hadde per 31.12.16 en bokført egenkapital på 213,7 millioner. Styret har avsatt 35 millioner i utbytte, og overfører også 38 millioner til annen egenkapital.

Selskapet hadde i 2016 et positivt årsresultat på 73,5 millioner sammenlignet med et negativt årsresultat på 23,4 året før.

Selskapet meldte også nylig at Fjordlaks Aqua har skiftet navn. Les saken her. 

God etterspørsel

Styret skriver at de har etablert gode rutiner for å forhindre rømming, forebygge sykdom og sikre opptak av død fisk.

 

– Markedet for ørret forbedret seg gjennom året med stadig økende priser og god etterspørsel fra våre kunder. Det sterke markedet for ørret er forventet å fortsette i 2017. Der det generelle tilbudet av ørret viser en betydelig reduksjon år over år hvilket er forventet til å føre til et strammere marked, ettersom etterspørselen oppleves som sterk, opplyser styret.

Som i 2016, sier de at slaktevolumet er forventet å være under det historiske gjennomsnittet. Styret forventer likevel et godt finansiert år som følge av høye priser og fallende produksjonskostnader.

Ved utgangen av 2016 hadde selskapet 48 ansatte, hvorav 42 av disse var menn og seks kvinner. Sykefraværet var på 4,5 % og det ble rapportert om to personskader, men ingen av disse var alvorlige.

  • Selskapet har et smoltanlegg i Tafjord i Norddal kommune og et smoltanlegg på Opshaugvika i Stranda kommune.
  • Fjordlaks Aqua har fem lokaliteter i Storfjorden i Stranda og Norddal kommune, i tillegg til et slakteri i Ålesund.

Publisert: 21.07.2017 , 08.40


Siste saker

X