Strategisk styreledelse

SND-kurs i strategisk styreledelse gir deg kunnskap og innsikt i det arbeidet som styrets leder skal utføre, samt bevisstgjøre deg om hvilke roller styreleder bør og må ha i et styre.

Kurset Strategisk styreledelse er utviklet høsten 2002 i samarbeid med BI og 29 styrekandidater fra hele landet. Sammen med basiskurset Styrekompetanse kan det inngå i en Bachelor of Management på BI, melder SND. Hvem kan delta? Vi ønsker å komme i kontakt med styreledere i små og mellomstore bedrifter og personer som har ønske om å bli styreleder. Selv om du ikke har deltatt på basiskurset, kan du etter en vurdering bli tatt opp på kurset Strategisk styreledelse. Seks studiepoeng Strategisk styreledelse gir seks studiepoeng (to vekttall) og består av tre todagers samlinger i løpet av vårsemesteret, totalt 36 timer. Kurset avsluttes med en fagoppgave. Prisen på kurset er 6000 kroner. Bøker, reise og opphold kommer i tillegg. Vi har plass til maksimalt 30 deltakere på hvert kurs. Kurset er i Oslo. Vi vil vurdere om det også skal holdes et kurs til i midt-Norge. Send inn CV-en din Interesserte bes å sende inn en CV på maksimalt to sider. Bruk malen CV Profesjonell som tidligere. Vi vil be dere om å fokusere på tidligere erfaring med styrearbeid og eventuelt styreledelse. Deltakere som ikke har deltatt på basiskurset må sende inn fullstendig personnummer (11 siffer). Fristen for å søke er 10. november2003. Uttaksmøte holdes hos SND i Oslo 5. desember 2003. Send søknaden din på e-post til lilliann.andreassen@bedriftskompetanse.no og merk den med SND Strategisk Styreledelse i emnefeltet. Ønsker du mer informasjon ta kontakt med meg på telefon 55 56 41 eller mobil 915 668 35. Lillian Andreassen

Publisert: 31.10.2003 , 07.00


Siste saker

X