Protunicate ble vinnerne av marin studentbootcamp i Møre og Romsdal. Foto: Sett Sjøbein.

Studenter med fôrråvare-idé vant innovasjonscamp

En gruppe studenter har skissert hvordan de ved å dyrke tunikater, innen 2027 skal kunne erstatte halvparten av alle proteiner fra soya i Skrettingfôret med marine proteiner. Denne idéen førte til at de vant fylkesfinalen.

I samarbeid med blant annet Kontali hadde Sett Sjøbein lagt programmet for marin studentbootcamp for havbruk i Møre og Romsdal.

Det var derfor naturlig at de under produktivitetskonferansen i Kristiansund kåret vinnerne av den beste innovasjonsideen som hadde blomstret gjennom uken.

Svein Martin Jørgensen som er fagsjef i FHF, kåret vinnerne av fylkesfinalen i Møre og Romsdal. Han nevnte at studentene hadde gjort en god jobb med samarbeid med næringen, samt at de bidro til å løse en viktig oppgave.

Vinnerne ble gruppen kalt Protunicate, som hadde sett nærmere på bruk av tunikater som protein råvare til bioetanol- og fiskefôrproduksjon.

De dro under en kort presentasjon av idéen frem Averøya som en god lokasjon for å dyrke tunikater, og mente at de innen 2027 kunne erstatte 50 prosent av soyaen som i dag brukes i Skretting sitt fiskefôr, med råvarer fra tunikater som de dyrket.

Foredling av rognkjeks

To grupper som ikke vant så nærmere på foredling av rognkjeks.

Den ene kalt Lucra Fish, ville ved å bruke eksisterende teknologi lage et marint slakteri som kunne flyttes langs kysten, og effektivt hente inn rensefisk-ressursene for bærekraftig bruk til mat.

Gruppen W(ea)lth så også nærmere på videreforedling av rognkjeks. De mener videreforedling ved hjelp av frysemetoden DryTec, kan være løsningen og bekjempe sult ved å sende det til sultrammede områder.

Analyse og videreforedling av bioavfall

De to andre gruppene så på andre områder.

Gruppen Ren Energi, gikk inn med en idé om at de små historiene i de mindre havbruksselskapene ville løse de store utfordringene. De mente konsulenttjenester, med analyse av virksomhetene lokalt for å fortelle de gode historiene, ville gi rene synergier.

Gruppen SmoltRing så nærmere på potensialet for videreforedling av bioavfall fra settefisknæringen. De vil omgjøre dette til fiskefôr gjennom å drive oppdrett av børstemark på det. De påpekte blant annet at børstemarken er naturlig rik på proteiner samt omega-3 og derfor godt egnet til fôr.

48 timer

Gruppene får 48 timer til å løse en utfordring. I dette tilfelle skulle de finne en løsning på hvordan de skulle bringe havbruksnæringen inn i fremtiden med å minimere påvirkningen på miljøet, og gjøre den mere bærekraftig.

Hele gjengen fra Marin student bootcamp i Møre og Romsdal. Foto: Sett Sjøbein.

Publisert: 07.11.2017 , 17.08


Siste saker

X