Eggene klekkes i løpet av 24 timer i oksygenrikt sjøvann. (Foto: Sintef)

Supert startfôr snart i boks

De kan lagres i månedsvis og klekker etter 24 timer i vann. Verdens beste levendefôr for berggylt og annen marin fiskeyngel, hoppekreps, kan snart industrialiseres.

I en sak på Forskninsgrådets hjemmesider skriver de omn forskere som mener det snart er mulig å produsere egg fra hoppekreps (copepoder) i industriell skala.

Det vil løse flere utfordringer for yngelprodusenter og gi bedre kvalitet og overlevelse for marine fiskelarver i oppdrett, blant annet berggylt, kveite, piggvar og torsk. Industriell copepodeegg-produksjon kan være starten på oppdrett av nye marine arter som vanskelig dyrkes opp med tradisjonelt levendefôr

Eggene klekkes i løpet av 24 timer i oksygenrikt sjøvann. (Foto: Sintef)
Eggene klekkes i løpet av 24 timer i oksygenrikt sjøvann. (Foto: Sintef)

 

Tror på industri

Forskere ved SINTEF og NTNU produserer allerede hoppekrepsegg intensivt til sine forsøk med ulike marine fiskelarver. Hunndyrene produserer 30-50 egg hver dag i opptil 50 dager.

Så langt klarer forskerne å utnytte en liten del av denne produksjonen, men potensialet er stort: I en 10 m3-tank, med bare tre hoppekreps per milliliter vann, kan det teoretisk produseres 450-825 millioner egg per dag, dersom det er like mange hunner og hanner i tanken.

– Copepoder fôres i dag med levende mikroalger. Vi samarbeider med mikroalgeprodusenter for å utvikle et spesialfôr i form av en pasta som vil gi bedre kontroll med fôring. Samtidig tror vi at vi kan øke andelen hunner i produksjonstankene. Kostnadseffektiv, stabil og forutsigbar produksjon av copepodeegg er imidlertid avhengig av oppskalering, videre teknologiutvikling og automatisering av prosesser. Det er vi meget optimistiske i forhold til, sier prosjektleder Gunvor Øie ved SINTEF Fiskeri og Havbruk.

Bare tilsett sjøvann…

Forskerne har oppdaget at vellagrede egg klekker like bra som ferske egg. Når de høstes, lagres de på flasker med oksygenfritt sjøvann som settes i mørke kjøleskap.

– Eggene kan lagres slik i minst sju måneder. Når oppdretteren trenger copepoder til sine fiskelarver, kan ønsket mengde egg overføres til vann. De klekker i løpet av 24 timer, forteller Øie.

Industriell produksjon av hoppekrepsegg vil gi økt kontroll med næringssammensetningen, og de kan også desinfiseres mot parasitter, bakterier og virus.

– Vi vet at copepoder forbedrer yngelkvaliteten betydelig hos arter som berggylt, torsk og kveite. Industriell produksjon åpner også muligheter for oppdrett av nye marine arter, der man i dag har problemer med yngelproduksjonen, som for eksempel tunfisk, grouper og akvariefisk. Med våre copepoder er det nå for eksempel for første gang produsert mandarinfisk i fangenskap, forteller Øie.

Publisert: 07.09.2012 , 07.00


Siste saker

X