Stortinget

SV trumfet gjennom lakseavgift

SV har ifølge Bergens Tidende fått gjennomslag for innføring av ny avgift på oppdrettsfisk.

BT skriver at den nye avgiften ble vedtatt i Stortinget Natt til fredag, mot stemmene til Høyre og Fremskrittspartiet.

Avgiften er på 25 øre per kilo eksportert, ubearbeidet laks. Realistisk vil avgiften antagelig bli innført fra neste år av.

Inntektene fra den nye avgiften skal tilføres Havbruksfondet som i sin tur fordeler pengen ut til kommunene som har oppdrettsanlegg i sjø.

– Jeg er skuffet på vegne av næringen, miljøet og samfunnet for øvrig, sier Ove Trellevik, stortingsrepresentant for Høyre til BT.

– Dette er ikke god næringspolitikk og bidrar ikke til konkurransekraft, kommenterer administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Publisert: 09.06.2017 , 15.09


Siste saker

X