Stortingsrepresentant, Audun Lysbakken.

SV vil ha fiske i nord også i framtiden

Audun Lysbakken og SV er denne uken på miniturné i Nord-Norge for å vinne velgere. Han mener fiske blir en viktig næring for sysselsettingen i Nord-Norge fremover.

– Nord-Norge har et enormt potensial. Vi er opptatt av å vise dette potensialet i en tid der mange snakker Nord-Norge ned. Vi skal snakke landsdelen opp, sier SV-leder Audun Lysbakken til Finnmarken.

Lysbakken er denne uken i Finnmark, Troms og Nordland på en miniturné sammen med de andre listetoppene i fylkene. Budskapet til SV i valgkampen er at verdiskapningen i nord også skal få betydning for beboerne her.

– Satsingen på forskning og utvikling av eksisterende næringer som har vært her i all tid er svært viktig. Enten det er olje, fisk eller mineraler, skal disse ressursene komme oss her i nord til gode. Det skal ikke være slik at selskaper kommer hit, henter ut verdiene og flyr inn arbeidspendlere, mens det er vi som sitter igjen med risikoen og opprydningen, sier Kirsti Bergstø, listetopp i Finnmark til Finnmarken.

Fisk inn i framtiden

Kirsti Bergstø, listetopp i Finnmark. Foto: SV

Bergstø og partileder Lysbakken mener Nord-Norge trenger flere bein å stå på enn bare olje- og petroleumsvirksomhet. Historisk sett betyr ikke storsatsing på industri nødvendigvis lokal arbeidskraft og utvikling.

– Vi må legge til rette for at Nord-Norge skal kunne drive med fiske og jordbruk også i framtiden. Én næring som petroleum kan ikke være bærende for Nord-Norge, sier Bergstø til Finnmarken, som viser til beregninger som sier at fiskerier og turistnæringen i dag hver for seg skaper flere arbeidsplasser enn en eventuelt oljeframtid i Lofoten.

– Nord-Norge er en av Europas mest suksessrike regioner, tatt i betraktning  den barske og ugjestmilde beliggenheten. Det største potensialet for  Nord-Norge ligger i de næringene som alltid har vært her, og det skal jeg  bruke valgkampen på å fortelle velgerne, sier Marius Meisfjord Jøsevold, listetopp fra Nordland til Finnmarken.

Lese hele saken i Finnmarken her.

Publisert: 30.04.2013 , 13.49


Siste saker

X